• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwend Nederland zet in op preventie en duurzame inzetbaarheid

Bouwend Nederland zet in op preventie en duurzame inzetbaarheid

Mantelovereenkomst met De Goudse voor drie jaar verlengd

Afbeelding Bouwend Nederland zet in op preventie en duurzame inzetbaarheid
donderdag 8 december 2022

Drukke tijden en personeelstekorten maken het belang van gezonde en vitale werknemers extra zichtbaar. Gelukkig kunnen werkgevers en werknemers daar zelf veel aan doen. Zeker in samenwerking met verzekeringsmaatschappij en arbodienst. De Goudse en Bouwend Nederland bereikten onlangs overeenstemming en verlengen hun mantelovereenkomst per 1 januari 2023 voor een periode van drie jaar. Samen tekenen ze daarmee voor hun gemeenschappelijke doel: hoogwaardige verzuimbegeleiding en effectieve verzuimpreventie en -reductie bij de aangesloten bouwbedrijven.

De verlenging van deze mantelovereenkomst brengt voor de leden van Bouwend Nederland uiteenlopende voordelen met zich mee. Onder meer in de vorm van scherpe tarieven en extra’s voor de bekende personeelsverzekeringen zoals De Goudse die aanbiedt: van Verzuimverzekering en Ongevallenverzekering Collectief, nauw aansluitend op de bouw-cao, tot de WGA-gatverzekering Plus die aansluit op de basisvoorziening vanuit het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouw. En van WIA-werknemersverzekering en Ziekteweteigenrisicoverzekering tot WGA-eigenrisicoverzekering.

Extra voordeel en extra ondersteuning

Bernardo Walta, commercieel directeur van De Goudse, ziet nog wel meer voordelen in de mantelovereenkomst. "Zoals de 5% korting op diverse WIA-verzekeringen en de 10% pakketkorting voor bedrijven met meerdere  personeelsverzekeringen," somt hij op. "Daarnaast verhogen we, met ingang van 2023, de eenmalige uitkering bij het overlijden van een werknemer. Deze uitkering sluit hiermee beter aan op de cao-afspraken. En verder zien we dat onze verzuimcoaches veel meerwaarde bieden. In geval van - dreigend - verzuim kunnen leden van Bouwend Nederland met hen overleggen, voor advies en algemene vragen. Een coach kan bijvoorbeeld kosteloze rechtsbijstand regelen in geval van juridische geschillen rond de loondoorbetalingsplicht. Ook kunnen leden een beroep doen op ondersteuning voor hun werknemers op fysiek gebied (voordeelpartner STEP) en/of sociaal en mentaal gebied (Bouwend Nederland Social Support)."

Persoonlijke begeleiding voor werkgever en werknemer

Voor de uitvoering van deze verzekeringen werkt De Goudse samen met ArboDuo, de grootste arbodienstverlener in de bouw en ook voordeelpartner van Bouwend Nederland. ArboDuo is al meer dan 25 jaar actief in de sector en biedt onder meer het arbopakket 'Preventie- en Verzuimloket Bouwend Nederland’, inclusief casemanagement. Dit betekent: persoonlijke begeleiding voor werkgever en werknemer vanaf de eerste verzuimdag. De kosten hiervan worden deels gedragen door De Goudse, waardoor voor de werkgevers een gereduceerd tarief geldt. Met deze dienstverlening helpt ArboDuo werkgevers om het ziekteverzuim te voorkomen en te beperken, arbeidsongeschikte werknemers weer aan het werk te helpen en de financiële schade van verzuim te reduceren.

Aantrekkelijke werkgevers

"Uiteindelijk gaat het allemaal gewoon over goed werkgeverschap," vindt Gert-Jan Klanderman, branchemanager bij ArboDuo. "Aandacht voor arbeidsrisico’s, veiligheid en gezondheid is niet alleen wettelijk verplicht, maar maakt je bedrijf ook tot een aantrekkelijke werkplek. Werknemers voelen zich gewaardeerd als de werkgever zich inzet voor hun welzijn en zullen het bedrijf dan ook eerder aanbevelen bij vrienden en bekenden. Waardoor het makkelijker wordt nieuw personeel aan te trekken en bestaand personeel te behouden."

Voorkomen van ongelukken en verzuim

Klanderman ziet zaken als een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een gedegen plan van aanpak dan ook niet als verplichtingen, maar als investeringen in de meerwaarde van bedrijven. "Zo’n RI&E geeft inzicht in de arbeidsrisico’s waardoor je ze kunt aanpakken en verkleinen," benadrukt hij. "Zo voorkom je ongelukken en verzuim. Bedrijven die onder de cao Bouw & Infra vallen, kunnen gratis gebruikmaken van de RI&E Bouwnijverheid van Volandis, de non-profit organisatie die ook de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) ontwikkelde. Werknemers in de bouw en infra kunnen zonder kosten van zo’n analyse en van het bijbehorende Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek (PAGO) gebruikmaken. Een geweldig hulpmiddel voor het tijdig signaleren van mogelijke gezondheidsklachten."

Klanderman wil maar zeggen: "De regelingen en afspraken op het gebied van verzuimreductie zijn er, dus maak er
gebruik van. Het levert zowel werkgever als werknemer veel op."

Wat als iemand toch ziek wordt?

Het verzuimpercentage in de bouw bedraagt op dit moment zo’n 5,4%. Elke tiende procent die je als bouwbedrijf daar vanaf kunt krijgen, brengt voordeel met zich mee, zowel in financieel opzicht als in termen van welzijn en welbevinden. En het percentage verzuimers dat dan nog overblijft? Voor hen kan de juiste begeleiding het verschil maken. De Wet verbetering poortwachter verwacht daarbij de nodige inspanningen van de werkgever, maar die mag zich daarbij verzekerd weten van de hulp van ArboDuo. Als in de bouw gespecialiseerde arbodienst helpen zij werknemer én werkgever met het aanpakken van de oorzaken van het verzuim, het maken van een plan voor herstel en re-integratie en waar nodig het nadenken over alternatieve werkvormen. Voor de werkgever die twijfelt over wat er precies van hem wordt verwacht in dit proces, biedt De Goudse de verzuimcoach Bouw. Zo gaat er geen tijd verloren en zetten alle betrokkenen zich in voor hetzelfde doel: de duurzame inzetbaarheid van iedereen die in de bouw werkt en wil blijven werken.

Vragen of meer weten?

Heb je vragen over verzuim, preventie of de ledenvoordelen die Bouwend Nederland je hierbij kan bieden? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop of bel direct naar 079-3252 166.

Neem contact op