• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Zeer informatieve en interactieve Wkb-bijeenkomst in Midden-Limburg

Zeer informatieve en interactieve Wkb-bijeenkomst in Midden-Limburg

Afbeelding Zeer informatieve en interactieve Wkb-bijeenkomst in Midden-Limburg
dinsdag 14 maart 2023

Ruim 90 geïnteresseerden waren donderdag 9 maart naar de Wkb-bijeenkomst in Heel gekomen. De aannemers, kwaliteitsborgers, gemeente-ambtenaren en architecten beleefden een uitermate informatieve middag in cultureel centrum Don Bosco.

Net als de Wkb-bijeenkomst van eind vorig jaar in Maastricht was de organisatie 9 maart in handen van Bouwend Nederland en de VNG. Ditmaal was echter ook Servicecentrum MER erbij betrokken. MER ondersteunt de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen op het gebied van ondermeer vergunningen- en participatietrajecten en wilde graag ook in Midden-Limburg een bijeenkomst over de Wet Kwaliteitsborging.

Na de korte Wkb-opfris-sessie door Reina Uittenbogaard van Bouwend Nederland, gingen Johan Sevriens en Hans van de Winkel van Servicecentrum MER in op vijf Wkb-proefprojecten binnen de drie gemeenten. Goed nieuws natuurlijk dat daar inmiddels zoveel proefprojecten zijn, want eind vorig jaar stond de teller nog op nul. Naast een toelichting op de projecten gingen Sevriens en Van de Winkel ook heel specifiek in op de diverse kwaliteits-instrumenten die zijn toegepast. Ze vertelden een en ander over de verschillen tussen de instrumenten en legden uit waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, waarom het ene instrument beter geschikt is voor een bepaald soort project dan een ander instrument. Heel leerzaam voor de deelnemers, niet in de laatste plaats vanwege de diversiteit van de projecten. Met seriematige nieuwbouw van 22 woningen, de bouw van een nieuwe woning in eigen beheer, een ingrijpende constructieve verbouwing, een pand met industrie functie en een houtskeletbouw woning passeerde namelijk een breed scala de revue. (Een overzicht van de beschikbare en formeel toegelaten instrumenten is hier te vinden)

Veel vragen van de deelnemers

Kwaliteitsborgers Woningborg, Plangarant en Tüv vertelden aansluitend nog wat gedetailleerder  over de instrumenten die zij hanteren en bij welke projecten je ze het beste kunt gebruiken. De diverse werkwijzen kwamen aan bod, bijvoorbeeld met vooral fysieke toetsingsmomenten of juiste  meer controle op afstand op basis van vooral in de systemen ge-uploade foto’s. 

Er kwamen veel vragen van de deelnemers. Zo wilden sommigen weten of fysieke toetsingsmomenten de kosten niet opdrijven. Daarop werd aangegeven dat de keuze voor toetsen op de bouw niet persé duurder hoeft te zijn, mits de opdrachtgever niet teveel met tussentijdse wijzigingen komt en mits de aannemer zijn werk goed doet. Aanvullend was er nog het advies om, als er wél veel wijzingen zijn, goed te kijken waardoor de meerkosten ontstaan en hoe je die verdeelt. Tevens was er het advies om de kwaliteitsborger niet alleen op grond van de o zo belangrijke klik te kiezen, maar ook te kijken naar welk instrument het best binnen de bedrijfsvoering past. Ook de rol en de verantwoordelijkheid van de architect kwam in dit kader nog ter sprake. Hoe beter de kwaliteit van de aangeleverde tekeningen, zo werd opgemerkt, hoe minder verrassingen er tijdens de bouw opduiken; wat uiteraard ook een positief effect heeft op de meerkosten.

Subsidies en checklists

Na het zeer  interactieve gedeelte belichtte Leon Bijsmans van Aannemingsmaatschappij Vlassak een proefproject in Herten. Vooral het feit dat de 22 grondgebonden woningen gespreid zijn opgeleverd, was heel interessant voor de toehoorders. Het is niet werkbaar om te wachten met ingebruikname totdat alle woningen klaar zijn. Gemeente, kwaliteitsborger opdrachtgever en aannemer zullen gezamenlijk hierbij tot een oplossing moeten komen.

Casper van Busschbach van VNG vertelde vervolgens over de STIPP subsidieregeling die in het leven is geroepen om oefenen met proefprojecten te stimuleren. Door de regeling kunnen bouwbedrijven bij een proefproject namelijk (een deel van) de kosten voor een kwaliteitsborger  vergoed krijgen. Kijk hier voor meer informatie over de STIPP-subsidieregeling.

In de afsluitende presentatie gaf Martijn van Bommel van ISSO tekst en uitleg over Wkb-praktijkprotocollen. Er zijn inmiddels zo’n 100 ISSO-checklists opgesteld die de aannemer kan gebruiken om het een en ander vast te leggen voor bepaalde werkzaamheden. Hiermee kan de kwaliteitsborger gemakkelijker beoordelen of een specifiek bouwdeel voldoet aan het Bouwbesluit. En het is ook voor gemeenten goed nieuws omdat de protocollen aan hen als handhavende partij het vertrouwen geven dat het bouwproces goed verloopt. 

Door de grote hoeveelheid vragen gedurende het hele programma, liep de bijeenkomst een uur uit. Dat namen de deelnemers voor lief, de interactieve sessie was immers uitermate informatief geweest. 

(let op, tekst loopt door onder de foto!)

Heet van de pers!!!

Zojuist heeft de Eerste Kamer met 41 stemmen voor en 29 tegen besloten tot inwerkingtreding van de Omgevingswet en dus ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024.
Dat betekent dat we echt aan de slag moeten.

Weten of jouw organisatie voldoende is voorbereid op de Wet Kwaliteitsborging en wat jullie nog kunnen verbeteren?

Goed om te weten: 
Voor de leden van Bouwend Nederland bieden we diverse trainingen en begeleidingstrajecten voor de implementatie van de Wet kwaliteitsborging. Zie hier een overzicht.  
Bij vragen kunnen de gemeenten terecht bij Casper van Busschbach en de marktpartijen kunnen inhoudelijk met vragen bij mij of Manon Bors terecht.

 

 

Beatrice Dormans adviseur overheid & markt regio-zuid