Wat gebeurde er met het ingezamelde glas in 2022?

Ook glas uit renovatieprojecten komt nu terug in de glasindustrie

Recycling glas
dinsdag 25 april 2023

VlakglasRecyclingNederland heeft als doelstelling om 20% van het ingezamelde vlakglas terug te brengen naar de vlakglasindustrie. Hiervoor moet het glas heel zuiver zijn. In de afgelopen jaren was het alleen mogelijk om hiervoor snijafval van floatglas en gelaagd glas te gebruiken. In 2022 zijn er testen gedaan om ook glas wat uit renovatieprojecten komt terug te brengen naar de vlakglasindustrie. In 2023 zal hiermee worden doorgegaan. Hierdoor wordt de 20% op termijn gerealiseerd.

Hergebruikpercentage glas stijgt

In 2022 is het hergebruikpercentage in de glasindustrie hoger dan in 2021. In de containers wordt steeds minder afval zoals hout en andere materiaal aangetroffen. In 2022 is er wel meer glasafval gestort als restafval. De belangrijkste reden hiervoor, is dat er op de milieuparken steeds meer keramische glasplaten in de containers van VlakglasRecyclingNederland gestort worden. Keramisch glas heeft een hogere smelttemperatuur dan vlakglas en mag dan ook niet bij het vlakglasafval gestort worden. Een enkele keramische glasplaat in een glascontainer betekent dat de hele container wordt afgekeurd. De milieuparken krijgen dit jaar extra aandacht om het aantal afgekeurde ladingen terug te dringen.

 

 

2022

   

 

2021

 

totaal hergebruik glasscherven

ton

 

 

 

ton

 

vlakglas

8.284

9,3%

 

 

7.592

8,4%

isolatieproducten

21.361

24,0%

 

 

26.489

29,2%

Verpakkingsglas

50.963

57,2%

 

 

47.551

52,3%

glasparels

667

0,7%

 

 

768

0,8%

totaal 

81.275

91,3%

 

 

82.400

90,7%

       

 

   

nuttige toepassing

ton

 

 

 

ton

 

metaal

390

0,4%

 

 

648

0,7%

hout

10

0,0%

 

 

11

0,0%

puin; KSP

2.249

2,5%

 

 

3.324

3,7%

folie ( recycleerbaar)

4.228

4,7%

 

 

4.073

4,5%

totaal

6.877

7,7%

 

 

8.056

9,0%

totaal hergebruik

88.152

99,0%

 

 

90.456

99,7%

       

 

   

stort

ton

van totaal

 

 

ton

van totaal

vervuild glas

894

1,0%

 

 

405

0,3%

totaal

894

1,0%

 

 

405

0,3%

       

 

   

totaal inzameling

89.046

100%

 

 

90.861

100%

Cor Wittekoek verenigingsmaneger vakgroep glas