Geef input op de HandhavingsUitvoeringsMethode Bodembeheer

Afbeelding Geef input op de HandhavingsUitvoeringsMethode Bodembeheer
maandag 21 augustus 2023

SIKB ontwikkelt een nieuwe handreiking voor toezicht en handhaving bij milieubelastende activiteiten in relatie tot bodembeheer. In deze HandhavingsUitvoeringsmethode (HUM Bodembeheer) komt ook toezicht en handhaving op de kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo) aan bod. Tot en met 11 september 2023 kan er gereageerd worden op het concept. Lees verder en doe mee!

Aanleiding voor de ontwikkeling van de HUM Bodembeheer is de inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024. Het doel van de HUM Bodembeheer is het bieden van ondersteuning voor adequaat toezicht door de bevoegde gezagen.

Toepassingsgebied HUM Bodembeheer

De concept HUM Bodembeheer behandelt naast Kwalibo de volgende milieubelastende activiteiten (MBA) van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):

  • Graven in de bodem;
  • Saneren van de bodem;
  • Productie van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • Transport van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • Opslag van bouwstoffen, grond en baggerspecie op de landbodem;
  • Toepassen van bouwstoffen op de landbodem;
  • Toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem.

Openbare reactie-ronde

Tot en met maandag 11 september 2023 kan er gereageerd worden op de concept HUM Bodembeheer. Een reactie kan worden ingediend bij SIKB met gebruikmaking van het reactie formulier. Een toelichting op de concept HUM Bodembeheer, het document zelf en het reactie formulier vindt je hier. Heeft het de voorkeur dat er vanuit Bouwend Nederland een reactie wordt verzonden, neem contact op met Yvonne de Rijck of Charles Verheijen. Na de reactie-ronde zal vaststelling van de definitieve documenten plaatsvinden door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB. Dit is na verwachting in het vierde kwartaal van 2023. Daarna zullen de documenten worden gepubliceerd op de website van SIKB en zullen de betrokken partijen hierover worden geïnformeerd.


Yvonne de Rijck adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer