• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Tweede Kamerleden debatteren in Deventer over woningbouw en mobiliteit

Tweede Kamerleden debatteren in Deventer over woningbouw en mobiliteit

Tweede Kamerleden debatteren in Deventer over woningbouw en mobiliteit

Afbeelding Tweede Kamerleden debatteren in Deventer over woningbouw en mobiliteit
dinsdag 21 november 2023

Kandidaat-Tweede Kamerleden uit de provincies Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht zijn met elkaar de verbale strijd aangegaan tijdens het verkiezingsdebat 'Elke regio telt!'. De partijen Groenlinks/PvdA, ChristenUnie, NSC, D66, BBB, CDA en VVD waren vertegenwoordigd.

Centrale vraag tijdens dit debat was: Hoe gaan de Kamerleden in spe hun regio vertegenwoordigen op het moment dat ze daadwerkelijk de Kamer in gaan? Wat moet er veranderen om de economische beleidsfocus die nu primair op de randstad ligt, naar de regio te krijgen?

Procedures en regelgeving verlagen

In de eerste debatronde spraken de politici in spe over het belang van extra investering in woningbouw, mobiliteit en voorzieningen. Alle partijen onderkenden het belang van de versnelling op woningbouw, maar hadden verschillende zienswijzen op de wijze waarop dat moet gebeuren. Het inzetten van regiodeals werden door alle partijen omarmt. Waar sommigen meer centrale regie van de Rijksoverheid verwachten, onder andere via wetgeving als de 'Wet regie op de volkshuisvesting', voelden anderen meer voor zelfstandige lokale afwegingen in woningtype en prijscategorie├źn. Alle partijen vonden elkaar in de ambitie om procedures en regelgeving drastisch te verlagen ten gunste van de versnellingsopgaven.

Krapte arbeidsmarkt

Partijen hadden ook zo hun eigen idee├źn om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Veelal door middel van fiscale (stelsel)wijzigingen waarmee werken, in de ogen van deze partijen, weer gaat lonen. Op dit manier moeten met name deeltijdwerkers worden verleid om meer uren in de week te gaan werken. Niet alleen lagere belastingheffingen over arbeid kan daar aan bijdragen, ook het gratis beschikbaar maken van kinderopvang was een van de bediscussieerde onderwerpen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, personen in de bijstand en ook asielzoekers in afwachting van hun permanente status zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om aan de slag te gaan, al werden deze oplossingen niet door alle partij gedragen.

'Overheid moet dichter in de regio aanwezig zijn'

De deelnemende partijen vonden elkaar ook in de wens om de toegang tot digitale stimuleringsinstrumenten beter beschikbaar te maken voor het mkb. De overheid moet dichter in de regio aanwezig zijn, bijvoorbeeld via regionale investeringsmaatschappijen of de KvK. Een partij zag mogelijkheden om de rijksministeries niet in Den Haag, maar juist in de regio te huisvesten. Met dit onderwerp werd ook geraakt aan het afnemende vertrouwen dat ondernemers hebben in de overheid, iets dat de toekomstig Kamerleden graag willen verbeteren. Juist om dit vertrouwen te vergroten is het goed als er in de Tweede Kamer straks vele regionale kandidaten vertegenwoordigd zijn, die blijven wonen in hun regio en altijd telefonisch te bereiken zijn.

Het debat, gehouden in Deventer, werd georganiseerd door VNO-NCW midden in samenwerking met Bouwend Nederland en de brancheorganisaties TLN, KHN, Koninklijke Metaalunie, InRetail en Evofenedex. Bekijk hieronder de compilatie:

Jarin van der Zande adviseur markt & overheid regio-oost