• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Premiedifferentiatie WW en de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 1 januari 2020

Premiedifferentiatie WW en de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 1 januari 2020

maandag 30 september 2019

Jørgen Hulsmans

Plv. Directeur Beleid & Vereniging
Afbeelding Premiedifferentiatie WW en de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 1 januari 2020

 De WAB wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2020 en omvat meerdere maatregelen die beogen het vaste dienstverband aantrekkelijker te maken. Flexarbeid wordt daarmee relatief duurder.
Die kostenstijging voor flexarbeid wordt onder meer bereikt door de introductie van een premiedifferentiatie voor de WW voor alle sectoren in Nederland.

Verschil tussen hoge en lage premie bedraagt 5 procentpunt

De exacte hoogte van beide premies is nog niet bekend, maar nieuw is wel dat het verschil tussen beide categorie├źn 5 procentpunten zal zijn. Om een beeld te geven van de premies zoals die in onze sector waren vastgesteld voor 2018:
De hoge premie bedroeg toen 5,7% en de lage premie bedroeg voor dat jaar 1,3%.

Zodra de gedifferentieerde premies voor 2020 bekend worden zullen wij deze publiceren.