• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Wegens groot succes op herhaling: Masterclass 'Wegwijs in ketenwetgeving: de kluwen ontrafeld'

Wegens groot succes op herhaling: Masterclass 'Wegwijs in ketenwetgeving: de kluwen ontrafeld'

Afbeelding Wegens groot succes op herhaling: Masterclass 'Wegwijs in ketenwetgeving: de kluwen ontrafeld'
donderdag 27 juni 2019

De keten van uitvoerende partijen op bouwprojecten is ten opzichte van een aantal jaar geleden pluriform en internationaler van karakter. Zzp-ers en onderaannemers die via uitzendbureaus of bemiddelaars andere zzp-ers en/of werknemers inlenen. Arbeidskrachten die uit allerlei Europese landen komen en in toenemende mate zelfs van daarbuiten.

Bovengenoemde ontwikkeling leidt tot verhoogde aansprakelijkheidsrisico’s en tot een toename aan vragen over welke controleverplichtingen de hoofdaannemer heeft en welke (persoons)gegevens noodzakelijk zijn. Naast de gebruikelijke aandacht voor de wet ketenaansprakelijkheid (WKA) vragen de hedendaagse bouwketens aandacht voor de wet aanpak schijnconstructies (WAS), de wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) en de wet arbeid vreemdelingen (WAV).

Daarnaast geldt sinds mei 2018 de AVG. Dit wordt door veel bedrijven ervaren als een complicerende factor, vooral in relatie tot bovengenoemde vier wetten. Welke gegevens zijn nodig? Welke gegevens mogen wel of niet verstrekt worden? Wie moet wat controleren? Welke controle dient vooraf plaats te vinden en welke controle achteraf?

Samenhangend totaalbeeld

Daarom heeft Bouwend Nederland op 21 mei jl. een interactieve masterclass georganiseerd waar een samenhangend totaalbeeld is gegeven van alle relevante wetgeving. Naast aandacht voor wat moet, mag, risicovol, verstandig is en wat wel en niet is toegestaan in het kader van het managen van de aansprakelijkheidsrisico’s, is ook aan de orde gekomen welke verantwoordelijkheden bij de uitvoering, respectievelijk de financiële administratie en bij de contactvorming liggen. In de ochtend zijn vooral de afzonderlijke wetten besproken. Vanuit deze basis zijn in de middag feitelijke bouwketens ingebracht door de deelnemers. Deze zijn op interactieve wijze besproken met als resultaat: de kluwen ontrafeld!

Waardering van de masterclass

Het enthousiasme tijdens de masterclass is ook terug te zien in de beoordeling. 100% van de deelnemers beveelt de masterclass aan met een 8,2 als gemiddeld cijfer. Ervaringen van collega-ondernemers lezen? Klik op onderstaande widget.

Herhaling masterclass in het najaar

De masterclass in mei was volledig volgeboekt. Gezien de grote belangstelling voor dit onderwerp is besloten de sessie te herhalen op 10 oktober 2019.