Bouwend Nederland biedt leden eerste hulp bij vakbondsacties

donderdag 7 maart 2019

Erik Tierolf

Manager Arbeidsvoorwaarden en Advies
Stakingen, werkonderbreking, onrust

CNV/FNV/VCP roepen hun leden op om op maandag 18 maart het werk gedurende een dag neer te leggen. Hiermee willen de vakbewegingen hun eisen aan een toekomstbestendig pensioenstelsel kracht bijzetten. Om lidbedrijven in de voorbereiding op eventuele acties te ondersteunen, heeft Bouwend Nederland een aantal hulpmiddelen ontwikkeld.

Hulpmiddelen

We raden u aan de aankondiging van de vakbonden serieus te nemen en voorbereid te zijn op eventuele acties. De acties kunnen ook in en om uw bedrijf plaatsvinden. Werknemers in de Bouw & Infra hebben het recht te staken. De vredesplicht in de cao Bouw & Infra (art. 95 lid 3 ) is niet van toepassing op de landelijke actie.

Achtergrond

Werkgevers en bonden waren afgelopen november dicht bij een akkoord en de werkgevers in de bouw en infrasector zien nog steeds voldoende aanknopingspunten om tot een afronding te komen die goed is voor iedereen. Daarbij staan vijf zaken centraal die overeenkomen met de zorgen van de bonden, zoals meer kans op indexatie, koppeling met levensverwachting, maatwerk om eerder te kunnen stoppen.
De problemen zoals geschetst door de bonden zijn niet van toepassing op de pensioenen van de werknemers in de bouw & infra sector. Meer over het werkgeversstandpunt leest u in de pensioenuitleg voor werknemers.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u advies? De Adviesdesk van Bouwend Nederland staat voor u klaar, via telefoon 079 3252 250 of email advies@bouwendnederland.nl.