• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Noord-Brabant beste duurzame aanbesteder: Gaaf, en nou doorpakken

Noord-Brabant beste duurzame aanbesteder: Gaaf, en nou doorpakken

Afbeelding Noord-Brabant beste duurzame aanbesteder: Gaaf, en nou doorpakken
donderdag 10 oktober 2019

Zoals directeur Pieter Litjens van kennisinstituut CROW vorige week al op deze plek schreef in zijn column: verduurzaming is een van de grote uitdagingen waar de bouw- en infrasector voor staat. Om dan op dat gebied als beste van de 83 grootste publieke aanbesteders in Nederland uit de bus te komen, is iets waar we als provincie trots op zijn. Of kortweg: Gaaf.

Maar het besef dat we moeten verduurzamen, is nog niet overal ingedaald zo blijkt uit het onderzoek dat Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra uitvoerde. In 73,1 procent van de gevallen speelde duurzaamheid geen rol. En dat is best een schokkend cijfer, want die transitie naar duurzaamheid moet er komen richting 2050 en hoeft wat betreft aanbestedingen niet ingewikkeld te zijn.
Het begint met het bestuurlijk benoemen van duurzaamheid als speerpunt, zodat daar binnen aanbestedingen ruimte aan wordt geboden. Als provincie proberen we bij onze aanbestedingen transparant en voorspelbaar te zijn en letten we bij het gunnen op twee dingen: de prijs, maar zeker ook kwaliteit. En die laatste categorie bestaat voor zeker 50 procent uit duurzaamheid. We vragen twee specifieke dingen van aannemers die inschrijven: CO2-reductie en innovatie. Hoe ze dat willen bereiken, laten we aan de markt zelf over.

Dat heeft geleid tot verrassende resultaten, zoals in 2017 de eerste 3D-geprinte brug bij Gemert. Bij het project rond de provinciale weg in Dongen (N629) zette de aannemer onder meer in op puin-/asfaltmengsels met een hoog percentage gerecycled materiaal en haalde zo een hoge MKI-score. Ook werd gezocht naar leveranciers dicht bij het werk om het aantal transportbewegingen te beperken. En het gaat verder: voor bijvoorbeeld de N69, een project dat nu loopt, wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om restwarmte van een bierbrouwer uit de omgeving te gebruiken om in de winter een brug vorstvrij te houden, worden biobased materialen (olifantengras) gebruikt en wordt bekeken of het project toe kan met enkel koud geproduceerd asfalt.

Ons succesvolle aanbestedingsbeleid willen we niet voor onszelf houden, dat gunnen we iedereen. En we willen ook leren van iedereen. Daarom werken we de komende jaren samen met anderen, zoals Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland, in INDUSA (Innovatie, Duurzaamheid en Samenwerken) om kennis en data te delen. Zo willen we duurzame aspecten, zoals CO2-reductie en het energieneutraal maken van de weginfrastructuur in Brabant, proberen te versnellen. Met de vele (grote) uitvoeringsprojecten die in de planning staan hebben we volop kans om nieuwe innovaties een kans te geven.

Hopelijk kunnen aanbesteders in heel Nederland profiteren van het bundelen van kennis. Want we zullen moeten doorpakken. Grote publieke aanbesteders zouden duurzaamheid dan ook standaard onderdeel moeten maken van hun aanbestedingen, zodat marktpartijen innovaties ontwikkelen. Zodat straks niet alleen Noord-Brabant, maar ook de rest van Nederland toekomstbestendig is.