Debat: Hoe blijft senior met zwaar werk vitaal?

Afbeelding Debat: Hoe blijft senior met zwaar werk vitaal?
donderdag 17 oktober 2019

Bouwers met een zwaar beroep moeten aan het eind van hun carrière worden ontzien. Werkgevers en werknemers zijn het daarover eens en onderzoeken hoe dit het beste kan. Steun van de politiek is broodnodig en daarom organiseren cao partijen het debat ‘Op weg naar een flexibele AOW’.

Het in juni gesloten pensioenakkoord geeft werkgevers en werknemers de ruimte om zelf afspraken te maken over hoe om te gaan met werknemers met zwaar werken. In de bouw en infrasector bespreken vakbonden en werkgevers over hoe dit het beste kan.

Paracetamolgeneratie

FNV Vakbondslid De Loijer begon op zijn zestiende in de houtbewerking en ging later aan de slag in de verkeerstechniek. Hij weet uit eigen ervaring wat een zwaar beroep is en dat er een groep zestigplussers is die letterlijk met pijn en moeite doorwerken tot hun pensioen: “Vaak gaan deze mensen echt met pijn in hun lichaam aan het werk. Ik ken oudere werknemers die de dag alleen met pijnstillers kunnen doorkomen. Deze mensen noem ik ook wel de paracetamolgeneratie.”

Duurzame inzetbaarheid

Peter Koenders van bouwonderneming Koenders Totaalbouw herkent de omschreven situatie: “Ook bij ons in het bedrijf zijn er medewerkers die ooit op hun zestiende aan de slag gingen in een zwaar beroep. Bijvoorbeeld als metselaar. Deze mensen werkten in een periode waarin het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’ nog niet bestond. Dat is nu gelukkig anders, maar deze bijna-pensioengerechtigden hebben het in hun loopbaan zwaar gehad. Nu lopen zij aan het eind van hun carrière tegen de grenzen van hun kunnen aan.”

Harde cijfers

Erik Tierolf heeft als adviseur van Bouwend Nederland een rol bij de cao onderhandelingen. Daar is flexibel pensioen een bespreekpunt en hij wijst op harde cijfers: “Van die groep 60 plussers is 12 procent ziek. Dat zijn zorgelijke cijfers.” Hij wijst er op dat werkgevers al 25 jaar constructief meedenken: “Denk aan maatregelen zoals de vierdaagse werkweek voor 55plussers die oudere werknemers ontziet, zodat zij in goede gezondheid het pensioen halen. Die maatregelen hebben effect, maar niet op deze groep mensen. Dat is jammer, want werkgevers en werknemers nemen het liefst aan de voordeur afscheid van elkaar en niet via regelingen die hier eigenlijk niet voor bedoeld zijn. De werkgeverslasten zijn niet meer op te brengen.”

Politieke steun nodig

Werkgevers en vakbonden hebben door het pensioenakkoord de vrijheid om tot overeenstemming te komen, maar deze partijen hebben volgens Tierolf steun van politiek en overheid nodig om daadwerkelijk tot oplossingen te komen: “Daarom is het debat over de flexibele AOW in Nieuwspoort hard nodig. We moeten als gehele bouw en infrasector aan de politiek duidelijk maken dat er andere maatregelen nodig zijn om mensen met een zwaar beroep te ontlasten.”

Bekijk wat wél kan

Directeur Koenders benadrukt dat er moet gekeken worden naar wat oudere medewerkers met een zwaar beroep wel kunnen: “De groep waar we het nu over hebben, heeft vooral moeite met de snelheid en de werkdruk waar we nu in de bouwsector mee te maken hebben. Neem bijvoorbeeld een metselaar van 65 die niet meer in dat tempo meekan, maar nog wel in zijn eigen tempo goed werk kan leveren. We moeten kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat zo’n medewerker die al sinds zijn zestiende in ons bedrijf is, binnen het bouwproces toch naar eigen kunnen een bijdrage kan leveren. Deze groep wil werken, maar het tempo ligt voor hen te hoog. Ze hebben meer rustmomenten nodig en minder taakverantwoordelijkheid.”

Niet minder betalen

Koenders wijst er op dat werkgevers moeten nadenken over feit dat oudere werknemers minder productief kunnen worden. “Je kunt deze groep niet opeens minder gaan betalen omdat zij minder werk kunnen leveren. De overheid kan helpen door voor deze groep werknemers de afdracht voor inkomensbelasting, WAO en WW premie te verlagen. Dan behouden we deze mensen in de bouw en dat scheelt de overheid ook geld. Immers mensen die werken, hoeven geen uitkering. Dit voorstel is haalbaar. We hebben immers nu al een regeling waarbij werkgevers die mensen van boven de 56 jaar aannemen eveneens een korting krijgen op de WAO en de WW premie.”

Mis het debat niet

Het debat ‘Op naar een flexibele, sociale AOW’ vindt op maandagmiddag 4 november plaats in Den Haag bij Nieuwspoort. Initiatiefnemers zijn Bouwend Nederland, AFNL, FNV en CNV. Tijdens dit debat wordt gesproken over de zware beroepen en de mogelijkheid van een vervroegde AOW voor deze beroepsgroep. Aanmelden en bijwonen is kosteloos. Bekijk hier het volledige programma.

Richard Massar communicatieadviseur