Cao BTER

Cao Bedrijfstakeigen Regelingen

Afbeelding Cao BTER

Naast de arbeidsvoorwaarden cao, de cao Bouw & Infra, geldt er nog een cao Bedrijfstakeigen regelingen voor de Bouwnijverheid (cao BTER). In deze cao zijn nagenoeg alle statuten en reglementen van de fondsen die er in de bouwnijverheid zijn, opgenomen. Deze cao heeft een langere looptijd dan de arbeidsvoorwaarden-cao. De looptijd is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

In de cao BTER zijn de reglementen opgenomen van de diverse fondsen die er in de bouwnijverheid zijn. Dit zijn de volgende drie fondsen: Aanvullingsfonds, O&O fondsCollectieve Ongevallenverzekering.

Klik hier voor de cao Bedrijfstakeigen Regelingen (BTER) Bouw & Infra 2021-2025