Een stage laat een scholier of student kennismaken met het beroep waarvoor hij een opleiding volgt. Denk hierbij aan een leerbaan in de vorm van een stage of aan een leer-werktraject. Kenmerkend voor een stage is dat de leeractiviteiten centraal staan. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een stageplek aan te bieden omdat dit tijdelijk een goedkope arbeidskracht oplevert. Voor de Bouw & Infra is een tweetal stageregelingen van toepassing. Deze gelden van 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2024 en zijn te vinden in bijlage 5.1 en bijlage 5.2 van de Bouw & Infra cao.

Stageregeling Bouw & Infra

De Stageregeling bouw & infra regelt de rechtspositie van de persoon die:

  • studeert aan een ROC (bol 2 t/m bol 4), een hogeschool met een technische opleiding, een technische universiteit of een vergelijkbare buitenlandse onderwijsinstelling,
  • in het kader van zijn opleiding een periode van praktisch werken doorbrengt in de bouw & infra en
  • daarbij actief is op het gebied van onderzoek, ontwerp, toezicht, uitvoering, werkvoorbereiding en/of beheer & onderhoud.

Hier vind je de stageregeling Bouw & Infra 2023-2024.

Regeling voor opleiding Bouwplaats- en Infra-assistent

Voor BOL1 en BBL1 leerlingen van de opleiding assistent bouwen, wonen en onderhoud is een aparte stageregeling opgesteld, de Stageregeling assistent bouwen, wonen en onderhoud 2023-2024.  

Je moet de afspraken die je maakt met de stagiaire vastleggen in een stageovereenkomst. In deze stageovereenkomst neem je zaken op als duur van de stage, welke werkzaamheden de stagiaire verricht, stagevergoeding etc. Hier vind je een model stageovereenkomst

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 250. Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord.

Bouwend Nederland Advies