Bouwbedrijven hebben te maken met pieken en dalen in de werkzaamheden. Dit is vaak op te lossen, om naast de vaste medewerkers, een flexibele schil van arbeidskrachten te hebben. Uitzendkrachten zijn bij uitstek geschikt om pieken in de werkzaamheden op te vangen.

Uitzendarbeid en inleen-uitzendkrachten

Voor uitzendkrachten zijn tussen de uitzendbranche en de bouwsector aparte afspraken gemaakt over welke bepalingen van de uitzendcao's van de ABU en NBBU en welke van de cao Bouw & Infra van toepassing zijn. Deze zijn terug te vinden in artikel 10.6.1 t/m 10.6.3 en bijlage 7 cao Bouw & Infra.

Artikel 10.6.1 t/m 10.6.3 cao Bouw & Infra is de basis voor alle afspraken over uitzendkrachten in de cao. Hierin staat dat de werkgever die uitzendkrachten inleent zich er van moet vergewissen dat de uitzendkracht dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgt via het uitzendbureau, als zijn eigen vaste medewerkers.

Daarnaast mag een bouwbedrijf alleen gebruikmaken van gecertificeerde uitzendbureaus in het Register Normering arbeid.

Het toepassen van de regels met betrekking tot het inlenen van uitzendkrachten kunnen best gecompliceerd zijn.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 250. Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord.

Bouwend Nederland Advies