Afbeelding Amsterdam Bouwt aan Morgen

Amsterdam Bouwt aan Morgen

De bouw & infra in Amsterdam in 2030

Amsterdam Bouwt aan Morgen

De afdeling Amsterdam is aan de slag gegaan om de vier centrale thema’s uit de landelijke toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen te vertalen naar de lokale trends en ontwikkelingen. Onder leiding van een visueel notulist zijn de speerpunten van de afdeling per thema bepaald. Visuele notulen geven in één oogopslag de rode draad van het thema weer. Op deze pagina de resultaten hiervan.

Groen, groener groenst

Een presentatie over deze zaken door regiomanager Jan Overtoom vormde het eerste deel van de themabijeenkomst van 18 mei 2021. Het verhaal maakte duidelijk dat de toekomst niet vaststaat, maar dat het belangrijk is om niet te denken dat er niets gaat veranderen. Want in welke toekomst we ons straks dan ook terugvinden, het landschap zal er voor de bouw en infra zonder twijfel anders uitzien dan nu. Wonen we bijvoorbeeld in 2030 allemaal verspreid door het land of allemaal op een kluitje in de steden? Is de bouw straks een hightech productiemachine of een maatschappelijk probleemoplosser? Wordt alles centraal besloten of komen er meer unieke oplossingen vanuit verschillende plekken, dus ook vanuit aannemers?

Lees verder over de energietransitie van de bouw en infra

Toekomst van werk

De toekomst heeft al een voet over de drempel bleek uit de presentatie van Yvonne Hiddink, adviseur sociale zaken in regio Randstad Zuid, die de bijeenkomst op 21 september 2021 aftrapte. Bij toekomst van werk draait het om gekwalificeerd personeel in een digitaliserende wereld. Gaat de bouw zou cyclisch ontwikkelen, waarbij perioden van groei en krimp elkaar afwisselen en er veel vraag is naar maatwerk en specialistische vaardigheden? Of wordt de bouw een productiemachine van fabrieksmatige en modulair opgebouwde gebouwen die op de bouwplaats gemonteerd worden? Dit laatste scenario zien we de branche nu al naartoe ontwikkelen. De toekomst van werk is nu! Banen veranderen of verdwijnen door technologie en personeel dat verdwijnt komt niet zomaar terug. Wacht niet langer af en zie de kansen die de nieuwe technologie biedt.

Lees verder over de toekomst van werk

Waarde van bouwen

Wilbert Schellens, regiomanager van Regio Oost, nam tijdens de bijeenkomt op 6 juli de Amsterdamse bedrijven mee in de probleemstelling: Hoe kan de bouw- en infrasector zijn toegevoegde waarde handhaven? Hij schetste twee verschillende toekomstbeelden: de bouw wordt een high tech productiemachine of ontwikkelt zich tot probleemoplosser. Flexibiliteit is onvermijdelijk, maar er zal wel een stabiele vraag gaan ontstaan volgens het EIB. Hiervoor is een rol voor grote opdrachtgevers weggelegd. We kunnen ons meer richten op de eindgebruiker door  klantbelang met duurzame productie te combineren. Digitalisering zal toenemen en BIM zal steeds meer de standaard worden. Ook zal industrialisatie zich verder ontwikkelen door prefab bouw, robotisering en hergebruik van materialen. En vergeet ook nieuwe businessmodellen niet, als de weg ‘as a service’. De toekomst heeft nog geen kansen te bieden!

Lees verder over de waarde van bouwen

Wonen, werken en recreëren

Jan Overtoom, regiomanager van Regio Randstad Noord, trapte de bijeenkomst van 30 november 2021 af met twee toekomstbeelden: Functiespreiding of Concentratie in en rond steden? In de huidige praktijk zie je een combinatie van deze twee scenario’s terugkomen. Door innovaties op het gebied van mobiliteit, zoals de hyperloop, en de impact van Corona en thuiswerken is de scheiding tussen wonen en werken minder strikt geworden en maakt de spreiding van functies makkelijker. Concentratie in en rond de grote steden vraagt om slimme oplossingen als gebouwen waar de functies in zijn verenigd met groene beplanting op de gevels voor een duurzame toekomst. De ambities van ons kleine landje omtrent leefbaarheid en functionaliteit van de omgeving zijn torenhoog. Hoe gaan we dat in de praktijk aanpakken?

Lees verder over wonen, werken en recreëren in 2030

Nu Bouwen aan Morgen

De hoeveelheid trends en ontwikkelingen lijkt soms overweldigend. Voor bouw- en infrabedrijven is het lastig te bepalen met welke ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Welke kansen ontstaan er? Op welke zaken moet je je als bedrijf voorbereiden? In de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen staan vier thema's centraal om bedrijven in de bouw- en infrasector te begeleiden naar de toekomst.

Naar de landelijke website