Werken met een VR bril

Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat iedereen aangaat. Nederland ontgroent en vergrijst. Met als gevolg dat de arbeidsmarkt snel verandert. Medewerkers werken langer, terwijl ze tegelijkertijd sneller van werk en werkgever wisselen. Voor zowel werkgevers als werknemers dus zaak om gedurende langere periode aantrekkelijk en vitaal te blijven op de arbeidsmarkt. Met het meerjarenprogramma Blijven Investeren in Ontwikkelen (BIO) ondersteunt Bouwend Nederland haar leden om werk te maken van de ontwikkeling van haar medewerkers. Deze investering helpt niet alleen om de sector aantrekkelijk te maken en te houden voor een brede groep medewerkers, maar ook om de productiviteit en winstmarges te verhogen. Het loont om actief aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.

Maatschappelijke opgaven

Met de grote maatschappelijke opgaven die de bouw- en infrasector de komende jaren heeft, is en blijft het een uitdaging om voldoende medewerkers te vinden. Alleen al de komende vijf jaar heeft de sector werk voor 60.000 medewerkers extra.

Iedereen gezond naar de eindstreep!

George Raessens (vice-voorzitter Bouwend Nederland, en Tjeerd Willem Hobma (directeur Volandis) hebben een missie: bedrijven stimuleren aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.

Lees het interview

Hoog uitvalpercentage

Dit terwijl de druk op de sector nu al enorm hoog is. Uit cijfers van het EIB blijkt dat de sector een hoge uitval kent. Oorzaken zijn divers maar komen vooral door de fysieke belasting van medewerkers en de hoge tijdsdruk waaronder veelal complexe projecten moeten worden opgeleverd. Voor die uitval betalen bedrijven een hoge prijs per jaar kost het sommige bedrijven tot 3 procent van hun opbrengst. Dit is bijna gelijk aan de doorsnee winstmarge. Als bedrijven geen maatregelen nemen om te zorgen dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en vitaal blijven dan zullen de kosten van uitval de komende jaren alleen maar toenemen en winstmarges nog verder verdampen.

Bouwend Nederland wil leren heel laagdrempelig houden en kijkt bijvoorbeeld ook naar een andere manier van het aanbieden van scholing. Bijvoorbeeld met korte modules of scholing op de bouwplaats. Hiermee wordt leren toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers en werken we gezamenlijk aan het doel om alle medewerkers jong en oud langer, gezonder en beter vast te houden voor de sector.