Doelen en activiteiten BIO

Doelen

Hoofddoel van het programma BIO is mensen langer, gezonder en beter vasthouden voor de sector.

Subdoelen van het programma zijn:
◾Leden inspireren om investeren in mensen te bevorderen (1)
◾Leden faciliteren om leercultuur te bevorderen in het bedrijf/blijven ontwikkelen te stimuleren (2)
◾Scholingsaanbod, voor jongeren en werkenden, laten aansluiten bij de vraag uit de markt (3)

Activiteiten

Inspireren van leden

 • Fit for the future, een programma waarin Bouwend Nederland met Volandis, opleidingsbedrijven en Bouwopleiders via een event en/of Cobouwcafé laat zien op welke manieren ondernemers de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers kunnen vergroten.
 • EIB onderzoek naar uitstroom: waarom vertrekken mensen uit onze sector? Pilot Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer, uit te breiden naar bouw en infra
 • Bedrijvenpilot Duurzame Aanbieder: wat bieden bedrijven hun medewerkers wanneer zij als Duurzame Aanbieder de markt op willen gaan? Pilot in 3-5 bedrijven die naam willen maken in verduurzaming bestaande woningvoorraad.
 • Competentiecatalogus delen met onderwijs en bedrijven om op die manier medewerkers toekomstproof te houden.

Faciliteren van leden

 • Leergang HRD: Hoe word je een topwerkgever? Deze leergang wordt in 2 regio’s van Bouwend Nederland aangeboden, in Oost en Randstad Noord en heeft als doel van goede werkgevers topwerkgevers te maken, in samenwerking met Bouwend Nederland Academy.
 • BIM-programma voor leden: hoe zorgen we er voor dat het MKB kennis maakt en aan de slag gaat met BIM, in samenwerking met Bouwend Nederland Academy.
 • Programma 'Samenwerken in je team': bedrijvenpilot met als doel het bevorderen van samenwerken op de bouwplaats om het bouwproces te verbeteren/ketenintegratie te bevorderen.
 • Ontwikkeling van een digitaal paspoort, samen met KIVI, vereniging voor ingenieurs, in samenwerking met BAM en pilot Vakgroep Civiele Betonbouw geschikt voor bouwplaats personeel en UTA. Doel is de medewerkers naast diploma’s ook een portfolio te laten opbouwen, gericht op vaardigheden en competenties (ter versterking van duurzame en brede inzetbaarheid – ook gericht op intersectorale mobiliteit).

Scholingsaanbod

 • Modulair opleiden aanbieden: werkgevers en werknemers bieden gezamenlijk opleidingen en keuzedelen bouw en infra aan, te beginnen bij mbo, in delen, zodat zij instromers sneller kunnen instromen en bestaande medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen bijhouden.
 • Uitvoeren afspraken Intentieverklaring Klimaatakkoord, waaronder MBO Convenant Klimaattechnicus: projectteam gaat in 3 gasloze wijken, samen met overheid en onderwijs, het lerend vermogen inventariseren en verder brengen naar de andere 27 aangewezen gasloze wijken.
 • Invloed in de academische wereld: steun hoogleraren (bouwtechnologie: integrale projecten, bouwproces: cultuurverandering & innovatie in bedrijven) met als doel ervoor te zorgen dat onderwijs en onderzoek aansluiten bij de vragen van de markt. Dit gebeurt in samenwerking met het Bouw Techniek en Innovatiecentrum (BTIC).