College Tour Bouw - The Next Step Sessies
De Next Step Smart Buildings is ontwikkeld en uitgevoerd, in 4 dagdelen o.l.v. prof. Van Marrewijk (VU) op de Bouwcampus in Delft. Deelnemers werden gevoed met de meest actuele kennis over Smart Buildings, i.s.m. de kennispartners Microsoft en ING van BNL, en aan het werk gezet om hier in hun eigen omgeving iets mee te gaan doen.
   
Bijdrage aan De Verbinders
BOB/KOB/OCBI heeft een cursus ontwikkeld voor en samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers. Ook RWS heeft hieraan een bijdrage geleverd. Het doel van deze cursus is meer inzicht te verkrijgen in elkaars rol om op die manier samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te bevorderen.
   
Onderzoek Argumentenfabriek
Onder leiding van de Argumentenfabriek is een Competentiecatalogus ontwikkeld. De Catalogus laat zien welke competenties medewerkers in de bouw nu en in de toekomst nodig hebben en houdt bedrijven en scholen een spiegel voor. Aan de sessie namen leden en bestuurders van Bouwend Nederland, Techniek Nederland, en vertegenwoordigers vanuit Bouwagenda, mbo, hbo en wo deel.
    
Stichting bijzondere leerstoel
BNL levert een bijdrage aan de leerstoel van Marinka Kuipers, bijzonder hoogleraar loopbaanpaden en beroepsonderwijs.
   
Modulair opleiden
Bouwend Nederland heeft i.s.m. de Vakgroep opleidingsbedrijven en uitgeverij Concreet een project Modulair opleiden opgezet. Doel is zij instromers via een flexibel opleidingsprogramma goed voorbereid in de sector te laten werken. Daarnaast biedt het modulair opleiden medewerkers uit bedrijven zich verder te laten bij- of omscholen.