Thema's Regio Zuid

Bouw- en inframarkt

Bouwend Nederland creëert ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland. Kernwaarden hierbij zijn: herkenbaarheid, transparantie, professionaliteit, slagvaardigheid, krachtig, betrouwbaar, bouwbreed en dichtbij de leden. Bouwend Nederland organiseert diverse overlegvormen, waaronder het gemeentelijk bouwoverleg en informatiebijeenkomsten met opdrachtgevers .

Neem contact op met Dennis Mollet, adviseur Markt & Overheid voor de Regio Zuid, voor meer informatie: d.mollet@bouwendnederland.nl, T (013) 53 505 10.

Onderwijs- en arbeidsmarkt

Een sector met toekomst heeft goed opgeleide werknemers nodig, op alle functieniveaus. Onderwijs is de basis voor toekomstig vakmanschap. In de regio is Bouwend Nederland op verschillende manieren betrokken bij het onderwijs.

Neem contact op met Karin Oomen, adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt Regio Zuid, voor meer informatie: k.oomen@bouwendnederland.nl, T (013) 53 505 10.

Social Support

Schulden, een scheiding of depressieve klachten; het kan iedereen overkomen. In zo'n periode bestaat er vaak geen scheiding meer tussen werk en privé. Men sjouwt de last overal mee naar toe, dus ook mee naar het werk. Op dat moment komt Social Support om de hoek kijken. Social Support biedt werknemers niet alleen een luisterend oor, we staan ze vooral bij met raad en daad. Waar nodig verwijzen we door naar relevante hulpinstanties.

Neem contact op met Fred Bimbergen, adviseur Social Support, voor meer informatie: f.bimbergen@bouwendnederland.nl, T (06) 53 15 30 75.

Sociale zaken

In de bouw en infrasector zijn medewerkers met veel verschillende disciplines en functies werkzaam. Daarmee hebben werkgevers met veel verschillende facetten rond personeel, personeelsbeleid, veiligheid en wet- en regelgeving te maken. De Bedrijfsadviseur Sociale Zaken is het aanspreekpunt voor deze onderwerpen.

Neem contact op met Yvonne van Zijl, adviseur Sociale Zaken voor de Regio Zuid, voor meer informatie: y.vanzijl@bouwendnederland.nl, T (013) 535 05 10.

Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg

Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg is een overleg tussen Bouwend Nederland en een gemeente in de regio. Het Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg heeft tot doel te komen tot concrete samenwerking tussen Bouwend Nederland en de betreffende gemeente die een win-win situatie moet opleveren op het vlak van samenwerking. Hiervoor is wederzijds begrip en vertrouwen van belang. Bouwend Nederland creëert ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland.

Om te komen tot een gemeentelijk overleg is het van belang dat alle partijen een duidelijk doel hebben met het bouw- en infraoverleg, te weten een oplossingsgerichte samenwerking met de gemeente in kwestie.

Klik hier voor meer info over het gemeentelijk bouw- en infraoverleg

Klik hier voor meer info over Bootcamp Duurzaamheid Eindhoven

Verslagen/presentaties