Bouwend Nederland en het coronavirus

maandag 16 maart 2020
Afbeelding Bouwend Nederland en het coronavirus

De extra maatregelen die het kabinet heeft genomen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen kunnen op de steun van Bouwend Nederland rekenen. Veiligheid heeft altijd de eerste prioriteit.

Vragen en informatievoorziening

De situatie waarin we nu terecht zijn gekomen is echter uniek. Het stilleggen van grote delen van het openbare leven mist zijn uitwerking niet. Ook niet op de bouw- en infrasector. Veel lidbedrijven worden geconfronteerd met praktische vraagstukken waar zij niet eerder mee te maken hebben gehad. Bouwend Nederland werkt met man en macht om deze vragen te beantwoorden.

Alle vragen en de bijbehorende antwoorden worden gepubliceerd op een speciale subsite van Bouwend Nederland die gewijd is aan het coronavirus: www.bouwendnederland.nl/corona. De vragen die we binnenkrijgen zijn heel verschillend van aard en hebben onder andere betrekking op de volgende zaken:

 • Onderaannemers
 • Werktijdverkorting
 • Toegang tot de bouwplaats
  • Bij werken met meer dan 100 man
  • Bij werk waar de opdrachtgever de toegang ontzegt
 • Uitval van werknemers door ziekte
 • Uitval van werknemers doordat ze voor de kinderen moeten zorgen
 • Omgang met ZZP’ers
 • Planning
  • Wat gebeurt als ik de planning niet haal? (contractuele verplichtingen)
  • Wat gebeurt er met mijn werkvoorraad
 • Liquiditeit
 • Hoe blijf ik in deze tijden efficiënt werken?

Zodra we het antwoord op een veel gestelde vraag hebben, wordt deze gepubliceerd op de site en is deze voor iedereen terug te vinden. Ook zullen we de veel gestelde vragen en de antwoorden hierop delen via onze kanalen op de sociale media (twitter en LinkedIn).

Tenslotte zal Bouwend Nederland onder haar leden vanaf morgen (17 maart) dagelijks een korte nieuwsbrief verspreiden met daarin de actuele stand van zaken.

Bereikbaarheid Bouwend Nederland, BNL Advies en Aanbestedingsinstituut STABI

We voelen als vereniging de verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bij te dragen aan uw continuïteit. En hoewel de medewerkers van Bouwend Nederland zo veel als mogelijk thuiswerken, zijn zij gewoon bereikbaar. Kijk op de site wie u waarvoor kunt bellen. Uiteraard kunt u ook de medewerkers en bestuurders in uw eigen regio benaderen voor hulp en advies. Zij staan u graag te woord.

Melden

We roepen al onze lidbedrijven op om hun vragen te stellen.  Maar ook het melding maken van bijvoorbeeld het gevaar van de voltooiing van het werk is voor ons van belang. Hoe preciezer het beeld dat wij hebben van de actuele stand van zaken in onze sector, hoe beter we de belangenbehartiging en dienstverlening uit kunnen voeren. 

Lobby

De lobby van Bouwend Nederland richt zich op het verkleinen - daar waar kan - van de effecten van het coronavirus op onze sector. Dit doen we op alle bestuurlijke en politieke niveaus, en in overleg met alle voor de Bouw & Infra relevante opdrachtgevers. De lobby rondom corona richt zich nu op drie zaken: 

 1. We pleiten voor versoepeling en vereenvoudiging van maatregelen van de overheid die de impact van het coronavirus op de economie moeten verkleinen.

  Dat geldt bijvoorbeeld voor de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd voor werktijdverkorting. Daarnaast vinden we dat er voorzieningen moeten worden getroffen die het mogelijk maken om eenmalig de belastingbetaling uit te stellen en kredieten te verstrekken die moeten voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van de effecten van het coronavirus. Hierin trekken we samen op met VNO-NCW en MKB-Nederland en andere brancheorganisaties.
      
 1. We pleiten voor coulance bij opdrachtgevers in de Bouw & Infra ten aanzien van aanbestedingstermijnen en coulance bij contractuele verplichtingen die niet kunnen worden nagekomen als gevolg van het coronavirus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet tijdig kunnen opleveren van een werk.
      

 2. We pleiten ervoor dat opdrachtgevers in het publieke domein zoals Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Provincies, gemeenten en waterschappen werk in Bouw & Infra zoveel mogelijk naar voren te halen. Dit houdt de opdrachtenstroom in stand en helpt om continuïteitsproblemen die al optreden door stikstof en PFAS te verminderen.
     

Tenslotte vinden we dat medewerkers van bouw- en infrabedrijven die werken aan onderhoud en reparatie van bouw, utiliteit en GWW die de cruciale beroepsgroepen in staat te stellen hun belangrijke werk uit te voeren, zelf ook een beroep mogen doen op de mogelijkheden voor kinderopvang.