• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwend Nederland: Sterk overheidsingrijpen verzacht klap Nederlandse economie

Bouwend Nederland: Sterk overheidsingrijpen verzacht klap Nederlandse economie

Deltaplan nodig om kabinetsambities wonen, mobiliteit en klimaatakkoord te halen

Binnenhof Den Haag
vrijdag 3 april 2020

De effecten van de wereldwijde corona pandemie treffen de Nederlandse bouw- en infrasector in het hart. Ze delen een nieuwe dreun uit aan de sector die al onder vuur lag van stikstof en PFAS. Dit blijkt uit de notitie Vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis van het Economisch Instituut voor de Bouw. Bij ongewijzigd beleid zal het woningaanbod terugzakken naar 50.000 dit jaar. Investeringen in de bouw lopen zwaar terug met als gevolg dat de bouwproductie in de komende twee jaar daalt met 15% en dat 40.000 banen in de sector verloren zullen gaan. Investeringen in de infrastructuur dalen zelfs met 20%. De kabinetsambities op het gebied van woningbouw, infrastructuur en de doelen uit het klimaatakkoord raken zo ver uit het zicht.

Bekijk de notitie Vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis van het EIB

Lees het artikel van de NOS: 'Grote klap in de bouw verwacht, erger dan de financiële crisis'

Sterk overheidsingrijpen verzacht de klap voor de Nederlandse economie

De economische recessie als gevolg van corona wordt veroorzaakt door een sterke teruggang in de investeringen. Gerichte investeringen in de doelen die het kabinet zichzelf heeft gesteld op het gebied van woningbouw, duurzaamheid en bereikbaarheid kunnen de voorspelde economische neergang beperken. Ze zorgen ervoor dat veel meer huizen kunnen worden gebouwd en verduurzaamd en dat de broodnodige infrastructuur kan worden gerealiseerd. Hiermee worden huizenzoekers, forenzen en het milieu geholpen. Bovendien blijft werkgelegenheid behouden.

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland: “We hebben behoefte aan een Deltaplan voor de Nederlandse economie. Een plan met gerichte investeringen in belangrijke ambities van het kabinet op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid. Deze gelden kunnen zorgen voor tienduizenden extra huizen, verduurzaming van de woningvoorraad en de infrastructuur die daar bij hoort. Zo houden we de ambities van het kabinet op deze terreinen in het zicht. Grote publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf maar ook woningbouwcorporaties bijvoorbeeld kunnen hierin het voortouw nemen. Daarnaast zijn maatregelen om private investeringen aantrekkelijk te maken mogelijk. Het herstel van investeringen, publiek en privaat, zal de Nederlandse economie het snelst uit het dal trekken.”

Korte termijn: Blijf werken daar waar het veilig kan en houd de pijplijn gevuld

Het onlangs opgestelde protocol Veilig Samen Doorwerken stelt de bouw- en infrasector in staat om veilig door te werken. In dit protocol dat werd opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken met hulp van Bouwend Nederland, Techniek Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere brancheorganisaties worden de adviezen van het RIVM vertaald in praktische richtlijnen voor het werk.

Verhagen: “Met dit protocol kunnen we veilig blijven werken. Ik roep publieke en private opdrachtgevers op het werk nu vooral door te laten gaan en de economie niet onnodig te beschadigen door werkzaamheden stil te leggen. Laten we profiteren dat we in deze tijd werkzaamheden zonder veel overlast uit kunnen voeren en projecten naar voren kunnen halen. Zo profiteren we van de verkeersluwe periode in de publieke ruimte.” 

Behoud werkgelegenheid

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is een grote steun voor veel ondernemers in Nederland maar schiet helaas zijn doel voorbij voor een aanzienlijk deel van het midden- en grootbedrijf in de bouw- en infrasector. Niet alle bedrijven met een aanzienlijke hoeveelheid mensen op de bank door de coronacrisis hebben een omzetverlies van 20%. Daarnaast ondervindt de bouw de negatieve effecten vertraagd. De klap komt later. De kans bestaat dat de getroffen bedrijven later in het jaar geen beroep meer kunnen doen op deze regeling.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Wat ik nu zie gebeuren is dat er op onderdelen in de markt sprake is van vraaguitval. Hierdoor komen specialistische mensen zonder werk te zitten. Zij kunnen niet zomaar elders ingezet worden. Een meterinstallateur zet je immers niet zomaar op een asfalteermachine. En een stukadoor is niet per se een goede timmerman. Bij bedrijven die tegelijkertijd in meerdere takken van onze sector actief zijn, doet het probleem zich dus voor dat het ene onderdeel door kan draaien en het andere niet. Dit betekent niet per definitie dat een bedrijf 20% van zijn omzet verliest. Desondanks kunnen dan toch veel mensen noodgedwongen thuis zitten. Als bedrijven dan niet in aanmerking komen voor de NOW-regeling wordt ontslag ineens een optie. Dan spannen we het paard achter de wagen want dit zijn de mensen die we na deze crisis weer keihard nodig hebben. Banenverlies moet koste wat het kost worden voorkomen!”

Niels Wensing directeur dienstverlening

Tags

Corona