• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Onderwijs en ondernemers tekenen intentieverklaring voor boost technische scholing

Onderwijs en ondernemers tekenen intentieverklaring voor boost technische scholing

Afbeelding Onderwijs en ondernemers tekenen intentieverklaring voor boost technische scholing
woensdag 28 oktober 2020

Het Pax Christi College in Druten en technische ondernemers in de regio Maas en Waal hebben 27 oktober een intentieverklaring ondertekend. Hierin is afgesproken om samen te werken aan levensvatbaar en toekomstbestendig technisch vmbo-onderwijs.

Met de intentieverklaring wordt een mooie stap gezet om via co-creatie de mogelijkheden voor werk in de techniek (en de bouw) te benadrukken. Het regionale onderwijs en de arbeidsmarkt nemen samen verantwoordelijkheid hiervoor.

'Toekomstbestendig techniekaanbod in de regio'

De intentieverklaring is gezamenlijk en in wederzijds vertrouwen getekend door regionale technische ondernemers en Maartje Krüse, rector van het Pax Christi College. Alle leerlingen van het college behouden hiermee de mogelijkheid het eindexamen te doen in de technische profielen PIE en BWI. "Middels het co-creatieproces wordt er de komende periode gestart met het maken van afspraken over de invulling van een toekomstbestendig techniekaanbod in de regio", aldus Peter Huisman, directeur Huisman Etech Experts. De mogelijkheid blijft open dat de toekomstige invulling van het techniekaanbod overeenkomt met het aanbod van de profielen PIE en BWI.

Samenwerking tussen onderwijs en technieksector

Maartje Krüse, rector Pax Christi College, benadrukt de waarde van co-creatie. "Voor ons allen betekent co-creatie dat we werken vanuit wederzijds vertrouwen en dialoog en dus nadrukkelijk gaan samenwerken. We kiezen voor een gezamenlijke aanpak waarbij zowel school als ondernemers betrokken zijn bij het proces en het resultaat. Dit betekent betrokkenheid in het bedenken en ontwikkelen (proces), maar ook gezamenlijk bijdragen in menskracht en middelen bij de uitvoering van het onderwijsprogramma (resultaat)." Verder geeft ze aan dat er gestreefd wordt naar gezamenlijkheid en ieders betrokkenheid/rol in de 'uitvoering' van onderwijs. "We houden hierin voor ogen dat het onderwijs een hoogwaardige, betaalbare en levensvatbare invulling van het techniekonderwijs in de regio krijgt."

'Veel kansen en mogelijkheden voor de jeugd'

Het voornemen van de Alliantie Voortgezet Onderwijs om het technisch onderwijs te verbreden op het Pax Christi College gaf aanleiding om de banden aan te trekken en in te zetten op een intensere samenwerking. Peter Huisman: "Het is niet alleen voor onze ondernemingen belangrijk dat we toekomstbestendig technisch onderwijs aanbieden, maar voor de hele regio! Er liggen voor onze jeugd in de regio zoveel kansen en mogelijkheden om mee te werken aan een duurzamere leefomgeving. Ook de huidige coronacrisis wijst dit uit. Techniek heeft de toekomst in de bouw-, de installatie- en maakindustrie".

Kennisimpuls beschikbaar

De ondernemers hebben het volle vertrouwen in de toekomstige samenwerking met het Pax Christi College en de nieuwe rector Krüse. Om dit kracht bij te zetten zijn de ondernemers bereid hieraan een impuls te geven in de vorm van kennis, capaciteit en middelen. Ook ondersteunt een groep ondernemers, via een nieuw te formeren klankbordgroep, de schoolleiding bij de planvorming en uitvoering van techniekonderwijs. Samen wordt er ingezet op het versterken van het techniekonderwijs voor onze jongeren!

Anne de Jonge Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt Regio Oost