Terugblikken en vooruitkijken tijdens online jaarvergadering

donderdag 1 april 2021

Johran Willegers

Adviseur Markt & Overheid Regio Oost
Dak met zonnepanelen bestaande bouw

Afdeling Stedendriehoek/Salland trakteerde de leden tijdens de jaarvergadering van 16 maart op de reguliere agenda én een BouwBite. Geen hapje maar een presentatie over de trends in de bouw- en inframarkt.

Het was 16 maart alweer de tweede jaarvergadering die afdeling Stedendriehoek/Salland vanwege corona online organiseerde. Jammer natuurlijk voor de leden dat nog steeds het gebruikelijke aansluitende netwerken niet kon, maar voordeel van de online sessie is wel dat het heel veel reistijd scheelt. Dat was ook te merken aan de opkomst, een flink aantal leden logde in om 17.00 uur.

Jubileum en WKB

Na de opening door voorzitter Hans van Norel werden de gebruikelijke agendapunten behandeld. Daarin kwam onder meer bij het jaarverslag naar voren dat het aantal leden in het afgelopen jaar met vijf is afgenomen. Er werd ook nog teruggekeken op het vijf-jarig jubileum van de afdeling in 2020. Een feestje vieren zat er uiteraard niet in maar de leden hebben wel een aardigheidje toegestuurd gekregen. 
Vooruitgekeken werd er ook. Bijvoorbeeld naar de invoering van de WKB. Om de leden te helpen zich goed voor te bereiden op de ingrijpende nieuwe wet, organiseert afdeling Stedendriehoek/Salland in samenwerking met de Bouwend Nederland Academy een aantal cursussen WKB. Deze staan  los van de landelijk georganiseerde cursussen. De insteek is dat het fysieke cursussen worden en dat ze in mei/juni 2021 gaan plaatsvinden. 
Het is eveneens de bedoeling, en de hoop, dat de ledenbijeenkomsten/excursies die voor 23 juni en 17 november 2021 staan gepland, weer fysiek kunnen plaatsvinden. Wat de vergaderingen betreft werd aangegeven dat de online varianten best goede ervaringen hebben opgeleverd en dat het wellicht mogelijk is om het in het vervolg vaker te doen, ook als fysieke bijeenkomsten weer kunnen.

Bouw Bite

Aansluitend aan de vergadering was er de Bouw Bite ‘Trends in de bouw- en inframarkt’. In een 20 minuten durende presentatie gaf Jan van der Doelen van de ING Sector Banking de leden vanuit een bancaire invalshoek inzicht in hoe de Bouw en Infra er voor staat. De ING-man gaf aan dat de branche het het afgelopen jaar ondanks de corona-perikelen goed heeft gedaan. De krimp was aanzienlijk kleiner dan verwacht. Ook het toekomstperspectief is volgens Van der Doelen bemoedigend, mede ingegeven door de verduurzaming en de aanhoudende lage rentestand. Wel plaatste hij kanttekeningen bij onder meer de beschikbare bouwlocaties en de financiële positie van gemeentes. Vooral voor de Infra zorgt dat laatste voor een wat minder rooskleurig beeld dan hij voor de overige bouw schetste. 

Rond 18.15 werd de bijeenkomst beëindigd. Hopelijk kan een volgende sessie weer ouderwets off-line plaatsvinden!