Onderhandelingsakkoord cao Railinfrastructuur

dinsdag 20 april 2021

Charles Verheyen

verenigingsmanager grondwerk en railinfra
Afbeelding Onderhandelingsakkoord cao Railinfrastructuur

Op 7 april 2021 hebben partijen, betrokken bij de cao Railinfrastructuur (cao RIS), een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao tot eind 2022.

In januari van dit jaar zijn partijen (aan werkgeverszijde: de leden van de vakgroep Railinfra, te weten VolkerRail, BAM Infra, Dura Vermeer Railinfra en AssetRail, en Strukton Rail als aparte werkgever, en aan werknemerszijde: de vakbonden FNV, CNV en Vakorganisatie Het Zwarte Corps) gestart met de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao Railinfrastructuur.

Overeenstemming over loonparagraaf

Gedurende in totaal zes onderhandelingsronden is door cao-partijen gesproken over onderwerpen voor de korte én de langere termijn. Om snel tot een nieuwe cao te komen is door partijen ervoor gekozen voor de korte termijn tot overeenstemming te komen over de loonparagraaf. Direct nadat dit resultaat door alle partijen is goedgekeurd, zullen de gesprekken over de inhoudelijk belangrijke thema's voor de langere termijn worden voortgezet.

Voor de tekst van het onderhandelingsakkoord klik je hier. Partijen hebben het akkoord nu ter goedkeuring voorgelegd aan hun achterban. Naar verwachting zal de uitkomst hiervan uiterlijk medio mei bekend zijn.