Hoe kun je sturen op innovatie bij aanbestedingen?

Afbeelding Hoe kun je sturen op innovatie bij aanbestedingen?
dinsdag 7 december 2021

In de infrasector zijn innovaties noodzakelijk om enorme maatschappelijke opgaven, zoals de klimaatdoelstellingen en de energietransitie te realiseren. De GWW-sector draagt door het gebruik van grote volumes grondstoffen en een hoog energieverbruik aanzienlijk bij aan de totale CO2-uitstoot. Daarom worden er veel inspanningen gedaan om meer innovatie in projecten te brengen. Maar hoe doe je dat?

Vier aanvliegroutes

Samengevat kun je sturen op innovatie in de aanbestedingsfase door:

 1. Bewaak het innovatiepotentieel
  • Verdiep je goed in de markt: met welke veelbelovende lopende ontwikkelingen kun je rekening houden in je uitvraag?
  • Welke selectie- en gunningcriteria zijn kansrijk voor partijen met innovatieve oplossingen?
 2. Acties die een overheidsorganisatie kan nemen
  • Kies voor een bouwteam of een twee-fasen-aanpak. Door intensieve samenwerking ontstaat ruimte voor innovaties.
  • Zoek naar verschillende toepassingsmogelijkheden voor je innovatie
 3. Acties die ondernemer kan nemen
  • Zorg dat de innovatie toegepast kan worden in meerdere projecten van verschillende overheden. Innovatie kan op die manier over meerdere projecten terugverdiend worden.
  • Zet projectmedewerkers in die oog hebben voor verandering en samenwerking. Zo is de kans van slagen van een bouwteam of twee-fasen-aanpak zo groot mogelijk.
 4. Samenwerken
  • Werk écht samen! Organiseer een project start-up (PSU) met veel ruimte voor houding en gedrag en borg deze samenwerking tijdens de looptijd van het project.
  • Wees transparant. Deel belangrijke informatie over en weer, zoals de raming en de begroting.

Handreiking

Om bedrijven die actief zijn in de infrasector te helpen, heeft CROW een handreiking geschreven over hoe je meer innovatie in projecten kunt brengen. Hierin zijn de vier aanvliegroutes verder uitgewerkt. De handreiking is gebaseerd op de uitkomsten van een analyse van dit vraagstuk.

Download hier de handreiking Innovaties in aanbestedingen in de infra

Reina Uittenbogaard programmamanager veiligheid