5 vragen aan Gert-Jan Klanderman van ArboDuo

‘Zit iemand niet lekker in zijn vel, dan merk je dat’

Afbeelding 5 vragen aan  Gert-Jan Klanderman van ArboDuo
vrijdag 12 augustus 2022

ArboDuo draagt bij aan het gezond en fit houden van werknemers. Is een medewerker arbeidsongeschikt, dan helpt ArboDuo bij een snelle en duurzame re-integratie. Daar profiteert iedereen van. De diensten van ArboDuo verschuiven steeds meer naar de voorkant: preventief voorkomen in plaats van genezen.

Branchemanager Gert-Jan Klanderman van ArboDuo vertelt meer over hun werkwijze aan de hand van 5 vragen die wij hem stelden.

1. Wat doet ArboDuo voor leden van Bouwend Nederland?

"ArboDuo helpt ondernemers in de bouw en infra om een goede werkgever te zijn. Daarvoor bieden wij diensten rondom verzuim en preventie. Er valt nog veel winst te behalen. Er zijn zoveel goede regelingen en afspraken binnen de bouw en infra. Benut de mogelijkheden!"

2. Hoe kan een bedrijf ziekteverzuim verlagen en de gezondheid bevorderen?

"Zorg voor een gedegen preventief beleid, zorg voor een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Maak gebruik van de bestaande regelingen en geef de werknemer ruimte voor het PAGO/DIA. Is er verzuim, schakel dan tijdig met je Arbodienst of met het Preventie- en Verzuimloket Bouwend Nederland en borg dat de casus met maatwerk wordt opgepakt, bij fysieke én bij psychische klachten. Wees betrokken; dit draagt bij aan het verantwoordelijkheidsgevoel."

3. Hoe werk je aan betere preventie?

"Ik noem twee manieren. Goed werkgeverschap begint bij een RI&E en een gedegen plan van aanpak. Zie de RI&E niet als een verplichting, maar als meerwaarde. Een gedegen preventief beleid maakt je een aantrekkelijke  werkgever. Borg ook dat werknemers naar de DIA (PAGO en DIA-gesprek) gaan. Binnen de bouw en infra is dit uitstekend georganiseerd via Volandis. Maak daar gebruik van, het levert je veel op."

4. Hoe herken je signalen van werkstress?

"Je merkt het als iemand niet lekker in zijn vel zit. Hij komt te laat, oogt onverzorgd, is afwezig of reageert anders. Maak waar dat medewerkers bij je terechtkunnen. Zo werk je aan binding. Hoe mooi is het dat ervaren krachten tot hun pensioen bij jouw bedrijf blijven! Hier zijn uitstekende faciliteiten voor, zoals de Vertrouwenspersoon,  Werkdrukvoorziening en de toolbox Ongewenst Gedrag."

5. Heb je nog tips?

"Je moet elkaar steunen, in goede en minder goede tijden. Gelukkig is er geen enkele sector in Nederland die het met verzuim en preventie zo goed heeft geregeld als deze. De beste tip die ik kan geven is: laat je informeren door
ArboDuo of je Arbodienst en maak gebruik van de faciliteiten."

Meer informatie?

Wil je meer weten over ArboDuo of over de speciale voordelen die er zijn voor leden van Bouwend Nederland? Mail dan naar voordeel@bouwendnederland.nl of bel met 079-3252 166.

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het magazine BNL Special Ledenvoordelen, Academy & Advies, editie voorjaar 2022. Klik hier om het hele magazine te lezen.