Bouwend Zeeland op bezoek bij de brandweer

leren van elkaars ervaringen op het gebied van brandveiligheid

Afbeelding Bouwend Zeeland op bezoek bij de brandweer
donderdag 2 maart 2023

Op 28 februari gingen bijna 30 leden van Bouwend Zeeland op bezoek bij de veiligheidsregio Zeeland. Op uitnodiging van teamleider Patrick Simpelaar spraken over diverse facetten van brandveiligheid en hoe we het risico op brand gezamenlijk al in een zo vroeg mogelijk stadium van een bouwproject goed kunnen afdekken.

Na een introductie van Patrick, werden we door Henk van Dalfsen, specialist omgevingsveiligheid, meegenomen in de Zeeuwse risico's. Zowel de 'klassieke' als de 'nieuwe'. Waarbij deze laatste veel te maken heeft met de energietransitie. Erg belangrijk hierbij is samen veilig ontwerpen. Aan de voorkant goed als bouwers, architecten, tekenaars, gemeenten en veiligheidsregio met elkaar overleggen en elkaar kennis en kunde gebruiken.

Gebouwkenmerken

Freddy Moens en Johan Koppejan, specialisten brandpreventie, gingen vervolgens in op het kenmerkenschema dat de brandweer gebruikt. Het gaat dan om gebouwkenmerken, menskenmerken en brandkenmerken. Deze vormen vervolgens voor de brandweer de interventiekenmerken, op basis waarvan mensen en materieel wordt ingezet.

Brandklassen

Boeiend was het onderdeel over de brandklassen van A1 (onbrandbaar) tot E (zeer brandbaar). Vooral de ontbrandingswaarden van isolatiemateriaal kwamen hier, met voorbeelden, aan de orde. Duidelijk is dat steenwol een belangrijk onderdeel van brandveiligheid is qua isolatie. 

Interventiekenmerken

Marco Tramper, specialist brandpreventie, nam ons mee in de (on-)mogelijkheden van de brandweer volgens het kwadrantenmodel. 

Brandonderzoek

Jan-Willem Vermeulen, coördinator brandonderzoek, liet ons van alles weten over onderzoek wanneer er dan toch een brand is geweest.

Dit richt zich op brandverloop in relatie tot de oorzaak. Op effectiviteit van brandpreventieve voorzieningen. Gedrag van mensen bij brand en effectiviteit brandbestrijding op brandverloop.

Conclusie

Duidelijk werd: veilig bouwen doen we samen in Zeeland. De veiligheidsregio nodigt bouwers en hun ketenpartners van harte uit vroeg in een bouwtraject al aan de tekentafel te komen, om samen de juiste oplossingen te kiezen.

De risico's in Zeeland zijn overigens ook nog op een ludieke manier in een praatplaat (animatie) weergegeven. Klik op het plaatje hieronder voor een grotere, downloadbare, versie.

Jos Lukasse verenigingsmanager afdeling Zeeland

Tags

Veiligheid