• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Verstandige stap Harbers van nieuwe aanleg naar meer geld onderhoud infrastructuur

Verstandige stap Harbers van nieuwe aanleg naar meer geld onderhoud infrastructuur

Actie op stikstofdossier blijft broodnodig

Afbeelding Verstandige stap Harbers van nieuwe aanleg naar meer geld onderhoud infrastructuur
vrijdag 17 maart 2023

Wij staan achter de stap van minister Mark Harbers om jaarlijks €5 miljard te investeren in het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Zo borgen we dat de infrastructuur veilig en in topconditie blijft en voorkomen we grote economische schade door uitval. Bovendien helpt het de capaciteit van de infrabouwers overeind te houden. Capaciteit die in de toekomst ook hard nodig zal zijn. Actie in het stikstofdossier blijft hard nodig om ook nieuwe aanleg weer mogelijk te maken.

Nederland kent een uitgebreid infrastructuurnetwerk maar dat kamp met grootschalig achterstallig onderhoud. De Algemene Rekenkamer constateerde al in een rapport uit 2019 dat er meer geld nodig is voor het onderhoud van infrastructuur, in dit geval sluizen en bruggen, en repte toen van een “boeggolf aan uitgesteld en achterstallig onderhoud” die weggewerkt dient te worden. Veel infrastructuur stamt uit de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw en is inmiddels toe aan groot onderhoud. De economische schade van belangrijke transportverbindingen die geblokkeerd raken door achterstallig onderhoud aan belangrijke bruggen loopt al snel in de miljoenen euro's per werkdag, zo blijkt uit een rapport dat we al eens lieten opstellen door ingenieursbureau SWECO. Bovendien is regulier goed onderhoud kostenefficiënter dan het wegwerken van achterstallig onderhoud.

'Maak stikstofruimte vrij via aanpak piekbelasters'

"Het is te begrijpen dat minister Harbers deze keus maakt. De nieuwe aanleg ligt door de onmogelijkheid die vergund te krijgen op zijn gat. Ook in het onderhoud hebben infrabouwers een enorme klus te klaren om onze infrastructuur in goede conditie te brengen en te houden. Daarmee houden we Nederland bereikbaar en veilig", aldus Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland. "We pleiten als branchevereniging al lange tijd voor deze schuif van nieuwe aanleg naar onderhoud nu de aanleg wordt gehinderd door stikstof. Dat ontslaat het kabinet natuurlijk niet van de plicht alles op alles te zetten om voortgang te boeken in het stikstofdossier. Dus het blijft cruciaal om via de aanpak van piekbelasters stikstofruimte vrij te maken en te verdelen onder natuur, PAS-melders en de nieuwe aanleg van wegen. Dat blijft broodnodig als we ons land mobiel willen houden en ontsluitende infrastructuur willen kunnen blijven realiseren. Die is immers keihard nodig voor de grote woningbouwambities in dit land", aldus Visser.

Bouwend Nederland gaat graag namens de sector met het ministerie in overleg hoe deze grote klus zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden.

Niels Wensing directeur dienstverlening