• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwend Nederland ondersteunt Regionale Realisatieagenda’s Provincie Zuid-Holland

Bouwend Nederland ondersteunt Regionale Realisatieagenda's Provincie Zuid-Holland

Afbeelding Bouwend Nederland ondersteunt Regionale Realisatieagenda's Provincie Zuid-Holland
maandag 20 maart 2023

Op 14 maart ondertekenden minister Hugo de Jonge en Gedeputeerde Anne Koning van Provincie Zuid-Holland samen met bestuurders van provincie, gemeenten en corporaties de realisatieagenda's Wonen van Zuid-Holland. We zijn kritisch op de inhoud, maar steunen het proces van realisatie van deze realisatieagenda's.

In Zuid- Holland zijn er vijf woonregio's met ieder een regionale Realisatieagenda Wonen, te weten regio Rotterdam, regio Haaglanden, regio Midden – Holland, Holland Rijnland en de Samenwerkende regio's Drechtsteden. Met het ondertekenen van de realisatieagenda's wordt een start gemaakt van een meerjarige samenwerking tussen Rijk, Provincie, regio, gemeenten en marktpartijen.

Afgesproken is dat in Zuid-Holland ruim 235.000 nieuwe woningen worden gebouwd tot 2030. Landelijk, provinciaal en in de regio gaat 2/3 van de nieuwbouw verplicht bestaan uit betaalbare woningen. In het hele land worden sinds december regionale woondeals en realisatieagenda's ondertekend. Deze zijn de doorvertaling van de Nationale Prestatieafspraken en de Provinciale woningbouwafspraken 2022-2030, naar regionaal niveau. 

Totstandkoming en overwegingen steunverklaring

Bij de totstandkoming van de regionale realisatieagenda’s door bestuurders zijn marktpartijen inhoudelijk over het algemeen weinig tot niet betrokken geweest. Hierdoor is bij ons veel twijfel of de afspraken die gemaakt zijn over de aantallen te realiseren woningen wel realistisch zijn. In de praktijk verloopt de realisatie vaak stroperig, met weinig realiteitszin wat betreft haalbaarheid en worden onze leden hierin vaak onvoldoende of te laat bij betrokken. Hierdoor zijn we samen met de andere partijen waarmee we de Woningbouwcoalitie vormen (IVBN, VEH, NEPROM, NVM, Aedes en WoningbouwersNL) kritisch op het kunnen verlenen van steun aan de regionale realisatieagenda's wonen in Zuid-Holland.

Tegelijkertijd willen we nauw bij de uitvoering betrokken zijn en daar zoveel mogelijk op samenwerking in zetten. Voorwaardelijk om een steunverklaring te kunnen afgeven is echter dat in alle realisatieagenda's van Zuid-Holland opgenomen is dat er versnellingstafels worden ingesteld waar wij met onze leden aan deelnemen om voortgang en realisatie te bespreken.

'Marktpartijen moeten betrokken worden'

"De opgaven zijn helder, het is belangrijk dat we het nu ook echt met elkaar gaan doen en marktpartijen ook betrokken worden bij de realisatie en voortgang aan de verschillende versnellingstafels. Voor ons is dat essentieel", benadrukte regiovoorzitter Gerard Bac tijdens de ondertekeningsbijeenkomst.

Bouwend Nederland ondersteunt de Provincie Zuid-Holland en de realisatie van de regionale realisatieagenda’s met de namens de Woningbouwcoalitie gezamenlijk afgegeven steunverklaring.

De samenwerking met de markt moet vorm krijgen in deelname van onze leden aan de regionale versnellingstafels, waar de voortgang op basis van monitoring, inbreng en afweging vanuit alle partijen wordt besproken. Hierbij worden afspraken gemaakt om woningbouwprojecten te versnellen, knelpunten op te lossen en snel tot noodzakelijke doorbraken te komen. Hard nodig, want veel woningbouwplannen zijn nog onvoldoende hard om de beoogde ambitie te kunnen realiseren. 

Hessel Heins-Wunderle regiomanager regio randstad-zuid