Nieuw: Modelovereenkomst aannemer – kwaliteitsborger

Afbeelding Nieuw: Modelovereenkomst aannemer – kwaliteitsborger
maandag 2 oktober 2023

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024 ontstaan er nieuwe contractuele relaties. Een daarvan is de relatie tussen aannemer en kwaliteitsborger, in het geval dat de aannemer de partij is die de kwaliteitsborger inschakelt. Bouwend Nederland en de VKBN (Vereniging Kwaliteitsborging Nederland) hebben hiervoor onlangs een model raamovereenkomst opgesteld, inclusief een bijbehorende model projectopdracht.

“We zijn voorstander van redelijke en evenwichtige afspraken tussen partijen. Deze afspraken hebben wij in deze modelovereenkomst vastgelegd. Hiermee voorkomen wij veel discussies tussen aannemers en kwaliteitsborgers”, aldus algemeen directeur van Bouwend Nederland Fries Heinis en VKBN-voorzitter Ton Jans.

Download het model raamovereenkomst Kwaliteitsborging, inclusief model projectopdracht

Themapagina Wkb 

Het model raamovereenkomst inclusief model projectopdracht zijn binnenkort ook te vinden op www.bouwendnederland.nl/wkb en www.vkbn.nl. Op de website van Bouwend Nederland vinden aannemers nog meer hulpmiddelen om zich voor te bereiden op de Wkb, zoals een animatie, een stappenplan en trainingen.

Er kan ook nog steeds met financiële steun (STIPP) een proefproject worden gedaan, zodat aannemer en kwaliteitsborger kunnen oefenen met de Wkb.