Het niet beschikken over een RI&E leidt tot boete

dinsdag 29 oktober 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs haar boetebeleid aangepast. Wanneer een ondernemer niet beschikt over een RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie) is dit nu een direct beboetbaar feit. De boete is in dat geval € 4.500,=. Vanzelfsprekend wilt u dit risico niet lopen!

Wanneer u als ondernemer medewerkers in dienst hebt, bent u verplicht een RI&E uit te voeren. Ook moet u beschikken over een Plan van Aanpak, waarin u verbetermaatregelen beschrijft.
Om u te ondersteunen bij het opstellen van een RI&E heeft Bouwend Nederland een training ontwikkeld: RI&E, een must voor ieder bedrijf!