Loondoorbetaling en pensioen

Coronacrisis: veelgestelde vragen en praktische informatie

Geldmunten

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en praktische informatie over loondoorbetaling en pensioen. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met de coronahelpdesk van Volandis of Bouwend Nederland Advies. Ook vindt u veel praktische informatie en tools op de coronapagina van AWVN, de coronapagina van VNO-NCW en het coronaloket van de KVK.

Loondoorbetaling

Hieronder vindt u de vragen over loondoorbetaling en werktijdverkorting tijdens de coronacrisis.

Hoe zit het met de loondoorbetalingsplicht?

Situatie: werknemer is ziek

  • Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziek melden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden.
  • De werkgever zal in het algemeen gehouden zijn het loon te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.

Het RIVM heeft in een aantal gevallen geadviseerd om thuis te blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Dat geldt onder meer voor huisgenoten van patiënten met COVID-19 en voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en die verkoudheidsklachten of koorts hebben. Ook in die gevallen is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte.

Situatie: werknemer is niet ziek

  • In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld ingeval van quarantaine. Als de werknemer de arbeid niet verricht, is de hoofdregel dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Sinds 23 maart moet ook iedereen in een huishouden thuisblijven als een huisgenoot kucht, hoest en/of verkouden is en daarbij ook koorts krijgt. In dit soort gevallen geldt de hoofdregel: als de werknemer de arbeid niet verricht, moet de werkgever het loon doorbetalen.
  • De hoofdregel gaat niet op als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering. Quarantaine ligt echter niet in de risicosfeer van de werknemer.
  • Er zijn voorbeelden van werknemers die niet op hun werk willen komen, omdat ze bang zijn door klanten of collega’s te worden besmet. Als er geen enkele reden is om hier bang voor te zijn, probeer deze angst dan weg te nemen. Als werknemers desondanks niet op hun werk willen komen zonder dat u daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. U kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dit de consequentie is als hij niet op het werk verschijnt.

Situatie: school of crèche sluit

  • In deze gevallen kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden opgenomen, bijvoorbeeld omdat de werknemer met spoed zijn kind(eren) op moet halen. Eventueel ook nog de volgende dag, als de school of crèche gesloten blijft, en de werknemer op zo’n korte termijn geen oppas kan vinden.
  • Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof kan hooguit enkele dagen duren. Voor bijvoorbeeld quarantaine kan geen calamiteitenverlof worden opgenomen, omdat daar al duidelijk is dat dit langer dan enkele dagen gaat duren.
  • Kortdurend zorgverlof kan een rol spelen als de werknemer de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen van een ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden etc.).

Moet ik loon doorbetalen als de werknemer in quarantaine moet?

Sinds 1 januari is de wet veranderd. De regel is nu als er geen arbeid wordt verricht de werknemer wel loon krijgt, tenzij de gebeurtenis waardoor er geen arbeid wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Als een werknemer naar een gebied reist waarvoor code oranje geldt en hij bij terugkomst in quarantaine moet, dan mag de werkgever er voor kiezen om geen loon door te betalen. De werknemer zou eventueel voor die periode, indien beschikbaar extra vakantiedagen kunnen opnemen. Het is wel verstandig om dit op voorhand aan de werknemers duidelijk te maken en hen tevens te adviseren niet naar landen te reizen waarvoor code oranje geldt.

Kan ik vastleggen dat, als de werknemer terugkomt uit een gebied waar code oranje geldt, hij twee weken verplicht in quarantaine moet?

Ja, dit kan je doen vanuit de zorgplicht als werkgever naar andere werknemers toe.

Moet ik deze twee weken dan loon doorbetalen?

 Alleen als de werknemer vanuit huis kan werken, anders niet.

Geldt dit ook als een werknemer naar een land gaat waarvoor code geel is afgegeven?

Wijs een werknemer, die naar een land met code geel wil reizen, wel op het overheidsadvies. Gaat hij toch en wordt hij ziek of moet hij in quarantaine, dan is het niet zo zwart/wit als bij code oranje. Het hangt dan van de specifieke situatie af of je kunt aangeven dat je het loon niet doorbetaalt. Neem bij twijfel contact op met onze adviesafdeling, dan denken wij over deze concrete situatie met je mee.

Pensioen

Is het mogelijk de betaling van pensioenpremies uit te stellen?

BpfBOUW heeft besloten om van 1 april 2020 tot 1 juni 2020 de betaaltermijn voor premies voor de bij het fonds aangesloten werkgevers naar twee maanden te verlengen. Dit om tegemoet te komen aan de situatie dat bedrijven als gevolg van het coronavirus en teruggelopen werkzaamheden in liquiditeitsproblemen komen. Op deze manier wil het fonds de werkgevers wat lucht geven.

Onze inzet

Bouwend Nederland zet zich iedere dag in om haar lidbedrijven zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen, met praktische informatie maar ook met tal van lobbyacties. Bekijk hier onze inzet.

Naar de lobbyacties

 

Staat uw vraag er niet bij?

Eind maart is Volandis gestart met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. U kunt hier terecht voor al uw vragen over veilig en gezond doorwerken tijdens de coronacrisis. Hiernaast zijn er verschillende andere loketten waar ondernemers met coronavragen terecht kunnen, zoals het coronaloket van de KVK en de coronapagina's met veelgestelde vragen van VNO-NCWAWVN en MKB Nederland. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met een van de adviseurs van BNL Advies.

Helpdesk Corona Bouw en Techniek

U kunt hier terecht voor al uw vragen over veilig en gezond doorwerken tijdens de coronacrisis.

Naar de helpdesk