Opvang kinderen en (calamiteiten)verlof

Coronacrisis: veelgestelde vragen en praktische informatie

Afbeelding Opvang kinderen en (calamiteiten)verlof

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en praktische informatie over opvang van kinderen, calamiteitenverlof en vakantie. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met de coronahelpdesk van Volandis of Bouwend Nederland Advies. Ook vindt u veel praktische informatie en tools op de coronapagina van AWVN, de coronapagina van VNO-NCW en het coronaloket van de KVK.

Opvang kinderen en calamiteitenverlof

Hieronder vindt u vragen over de opvang van kinderen en calamiteitenverlof.

Hebben werkende ouders recht op calamiteitenverlof?

Werknemers zullen de opvang van hun kinderen in verband met de sluiting van school, of kinderopvang moeten gaan regelen. Lukt dat niet direct dan kan de werknemer, als het noodzakelijk is voor de opvang van zijn kind(eren), calamiteitenverlof opnemen. Tijdens het calamiteitenverlof wordt het loon doorbetaald.

Valt calamiteitenverlof onder de 3 dagen kort verzuim (art. 38 bouw-cao)?

De calamiteitenverlof valt niet onder de 3 dagen kort verzuim. Het is een andere calamiteit dan genoemd in artikel 38 lid 1. Het is en calamiteit die valt onder artikel 38 lid 4. De werkgever dient dit derhalve door te betalen.

Hoe lang is er recht op calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof is alleen bedoeld om bij plotseling opkomende situaties de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Het kan hooguit enkele dagen duren. Het biedt dus geen oplossing voor de gehele periode waarin scholen en kinderopvang gesloten moeten blijven. Daar is ook geen andere wettelijk voorziening voor.

Hoe om te gaan met het situatie na het calamiteitenverlof?

Hoewel de opvang van de kinderen primair een zaak van de ouders is, vragen wij werkgevers in deze uitzonderlijke situatie ook begrip te hebben voor de werknemers die er niet in slagen om de opvang (volledig) te regelen. Van werknemers mag verwacht worden dat zij er alles aan doen om opvang te regelen voor die kinderen waarvoor opvang noodzakelijk is, dat wil zeggen voor kinderen die op de crèche of basisschool zitten. In diverse sectoren kunnen er oplossingen gevonden worden door werk en opvang te combineren of te werken op verschoven tijden.

Indien er geen alternatieven voor opvang voorhanden zijn, is voor de hand liggend dat beide partners als zij beide werken de opvang zoveel mogelijk gelijk over elkaar verdelen.

Wat zijn praktische mogelijkheden als opvang niet geregeld kan worden?

Als werknemers er niet in slagen om opvang te regelen voor alle dagen waarop zij normaliter werken, zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij kan ook meespelen in hoeverre de onderneming zelf getroffen is door de corona-crisis en wat de financiële mogelijkheden van de onderneming zijn. Er zal dus altijd sprake zijn van maatwerk en het is uiteindelijk aan werkgever en werknemer om dit samen op te lossen. Enkele mogelijkheden:

  • De werkgever betaalt het loon volledig door, maar de werknemer neemt voor een gedeelte van het verzuim, vakantie- of roostervrije dagen op. Ook kan de werknemer dagen uit zijn individueel budget opnemen (TSF-dagen). Ook compensatie voor overwerk zou gebruikt kunnen worden. Verder kunnen ook eventueel opgebouwde spaaruren worden ingezet (artikel 28).
  • De werkgever betaalt, analoog aan het kortdurend zorgverlof, tijdens het verzuim 70% van het loon door. Dit zonder de beperking in duur van het kortdurend zorgverlof (2 weken)
  • Voor zover er in de onderneming sprake is van werktijdverkorting (wtv) wordt de werktijdverkorting en de tijd nodig voor opvang zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd.

Vakantie

Werknemer trekt goedgekeurde vakantieaanvraag in: moet ik instemmen?

Nee, dit hoeft niet. De mogelijkheid van het intrekken van vastgestelde vakantie door de werknemer is in de wet niet geregeld. Daarom is het niet mogelijk voor de werknemer om een reeds vastgestelde vakantie eenzijdig in te trekken. Het staat u als werkgever natuurlijk wel vrij om een verzoek van de werknemer om de vakantie in te trekken wel te honoreren. Het advies is om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Wij hebben geen collectieve zomersluiting, mag ik die alsnog vaststellen?

Nee, dit mag niet. Een collectieve zomersluiting dient op 1 december van het voorafgaande jaar te zijn medegedeeld aan de werknemer.

Mag ik afspraken maken met werknemer over de periode waarin het opnemen van vakantie mogelijk is?

Ja, dat mag maar u kunt de werknemer niet verplichten om in een bepaalde periode te gaan.

 

Onze inzet

Bouwend Nederland zet zich iedere dag in om haar lidbedrijven zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen, met praktische informatie maar ook met tal van lobbyacties. Bekijk hier onze inzet.

Naar de lobbyacties

 

Staat uw vraag er niet bij?

Eind maart is Volandis gestart met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. U kunt hier terecht voor al uw vragen over veilig en gezond doorwerken tijdens de coronacrisis. Hiernaast zijn er verschillende andere loketten waar ondernemers met coronavragen terecht kunnen, zoals het coronaloket van de KVK en de coronapagina's met veelgestelde vragen van VNO-NCWAWVN en MKB Nederland. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met een van de adviseurs van BNL Advies.

Helpdesk Corona Bouw en Techniek

U kunt hier terecht voor al uw vragen over veilig en gezond doorwerken tijdens de coronacrisis.

Naar de helpdesk