Diversiteit en inclusie

Faciliteren en bewustwording diversiteit en inclusie

Afbeelding Diversiteit en inclusie

Wat is ons beleid op het gebied van diversiteit en inclusie? We willen een branche zijn waar iedereen met hart voor de bouw en infra zich welkom voelt. Verschillende mensen brengen verschillende kwaliteiten en nieuwe netwerken mee. Deze zijn hard nodig voor de uitdagingen waar de sector voor staat.  Op deze pagina lees je hoe we kijken naar diversiteit en inclusie.

We zijn ondertekenaar van het Charter Diversiteit

Waarom is dit belangrijk? 

We stimuleren goed werkgeverschap en schenken bewust aandacht aan diversiteit en inclusie. Hierdoor is de ondernemer toekomstbestendig, trekt een groter aantal werknemers aan en voldoet daarmee ook aan wetgeving (en aanbestedingseisen zoals SROI). Bij onze leden is iedereen welkom, want dat maakt de bouw en infra toekomstbestendig en slimmer.  

Hoe doen we dit? 

We weten dat in onze sector wordt nagedacht over het aantrekken en behouden van mensen die voorheen niet zichtbaar waren voor de bouw en infra. Vaak is men niet bewust dat je daarmee diversiteit en inclusie al bevordert. Ook zijn ondernemers nog zoekend in hoe je een inclusiever en diverser bedrijf kan runnen. De sleutel ligt bij het vergroten van het bewustzijn dat kleine dingen al het verschil kunnen maken en bij het leren van mede-ondernemers en experts.   

Daarom helpen we het bewustzijn te vergroten door leden te inspireren, informeren en faciliteren. Bij onze leden is iedereen welkom, want dat maakt de bouw en infra toekomstbestendig en slimmer.   

Waar draagt dit aan bij? 

Inzetten op diversiteit en inclusie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstpotentieel van onze sector: 

  • Aantrekken en behouden van meer en divers talent  
  • Diverse teams presteren beter: meer creativiteit en innovatie  
  • Goed werkgeverschap   
  • Toekomstgericht   

Waar willen we staan in 2025? 

In 2025 willen we een goed inzicht hebben in de stand van diversiteit in onze sector en blijvend werken aan een inclusievere sector.   

Welke initiatieven organiseren we? 

Wij zetten ons in om inclusie en diversiteit onder de aandacht te brengen bij onze leden. Zo is er de jaarlijkse terugkerende Bouwvrouwendag, wordt samengewerkt met onder andere VHTO, de Industriecoalitie Techniek Inclusief en zijn we partner in de Cobouw Diversity Summit, organiseren we 'ally'-workshops, vieren we Dag van de Diversiteit en organiseren we in 2024 de Bouw en Infra Inclusief Award.   

Wat doen wij niet? 

We voeren geen actie. We beoordelen onze leden niet op diversiteit en inclusie. Tot slot vergroten we de werkelijkheid en voortgang van diversiteit en inclusie in onze sector niet. 

Charter Diversiteit

We zijn medeondertekenaar van het Charter Diversiteit. Het Charter Diversiteit is gericht op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer, langs vijf dimensies: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Het Charter is een initiatief van SER Diversiteit in Bedrijf. Met de ondertekening wil de vereniging graag een impuls geven aan een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. Bij de ondertekening is het kennisdocument 'Bouwen aan diversiteit' uitgebracht. Meer informatie over het charter en de hulpmiddelen vind je op de website van Diversiteit in Bedrijf.

Jaap van de Burgt manager beleid & public affairs mens & werk