Acties melden bij de OGB

Afbeelding Acties melden bij de OGB

Al vele jaren bestaat er een vergoedingsregeling voor bouwbedrijven die worden getroffen door stakingen. Doel van de vergoedingsregeling is de ondernemer die schade lijdt als gevolg van werkstakingen, zo spoedig mogelijk financiële steun te verlenen. In de loop der jaren heeft de regeling meerdere malen haar nut bewezen. Deelname staat open voor alle bouwbedrijven die zijn aangesloten bij een werkgeversorganisatie die partij is bij de cao Bouw & Infra of de cao voor de Railinfra.

Uitgangspunten van de regeling

 • bijdrage 0,015 % van het Brutoloon Sociale Verzekeringen (SVW-loon);
 • uitkering € 10,00 per gestaakt manuur;
 • eigen risico 0,10 % van het Brutoloon Sociale Verzekeringen (SVW-loon);
 • maximale uitkering 1,0 % van Brutoloon Sociale Verzekeringen (SVW-loon);
 • bedrijven met een loonsom tot € 150.000,-- nemen deel voor een vast bedrag van € 22,50;
 • bedrijven zonder personeel zijn vrijgesteld van deelname. 
Voorbeeldberekening

Bedrijf met 10 werknemers met een SVW-loon van € 460.000,-- en een stakingsclaim van 400 uren. Bijdrage per jaar € 460.000,-- x 0,015 % = € 69,00.

Melding

Een staking in je bedrijf dien je binnen 24 uur te melden aan de Stichting OGB. Denk hierbij aan het vermelden van e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon in je bedrijf. Je dient ook het einde van de staking door te geven.

Wanneer de vakbonden een ultimatum stellen ontvang je van de Stichting OGB een brief waarin staat hoe te handelen ingeval van stakingen en hoe je schade kunt melden bij de OGB.

Website OGB

Op de website Stichting OGB staan statuten, reglementen en een overzicht van voorwaarden en noodzakelijke handelingen om voor een uitkering in aanmerking te komen.

 • Log in met je OGB-nummer (dit nummer staat bovenaan brieven van de OGB) en je KvK nummer.
 • Controleer de bedrijfsgegevens.
 • Vul de overige gegevens in. Heel belangrijk zijn e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon in het bedrijf.
 • Vul de ontbrekende velden over bouwplaatsen waar wordt gestaakt, in.
 • Wanneer de hele dag wordt gestaakt vul je bij “eindtijd” het einde van de werktijd in.
 • Met de knop + kun je een volgend project toevoegen.
 • Druk op versturen.
 • Je ontvangt een e-mail met het verzoek te bevestigen dat je één of meerdere stakingen hebt gemeld. Druk op de link ter bevestiging.
 • Daarna ontvang je dagelijks een e-mail met een link waarmee je wijzigingen in het aantal stakers kunt opgeven en/of stakingen kunt afmelden.

Definitieve opgave werkstakingen

Binnen twee maanden na afloop van de staking moet je een definitieve opgave doen. Deze definitieve opgave kan eveneens via de website worden gedaan. Je ontvangt hierover automatisch bericht.