De maatregelen die het kabinet heeft genomen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen kunnen op de steun van Bouwend Nederland rekenen. Bouwend Nederland wil de effecten van het coronavirus op de bouw- en infrasector zo veel mogelijk verkleinen.

Waarom vinden we dat?

Veiligheid staat bij Bouwend Nederland voorop. Onze medewerkers moeten veilig kunnen werken en de bouw- en infrasector moet geen gevaar opleveren voor de omgeving. Daarom steunen wij de maatregelen van het kabinet.

Maar als veilig werken, conform de richtlijnen van de RIVM, kan dan moet het werk niet nodeloos stilgelegd worden. Bouwend Nederland voelt de verantwoordelijkheid om, daar waar mogelijk, bij te dragen aan de continuïteit van de bouw- en infrasector. Zeker na een periode van maanden die in het teken stonden van stikstof en PFAS. Deze problemen hebben nog steeds een grote impact op de sector, en daar komt de coronacrisis nu bovenop.

Waar zetten wij op in?

Bouwend Nederland richt zich op het zo veel mogelijk verkleinen van de effecten van het coronavirus op de bouw- en infrasector. Onze twee belangrijkste doelstellingen zijn:

  1. Doorwerken daar waar het veilig kan
  2. De liquiditeitspositie van bouw- en infrabedrijven niet verder onder druk zetten

Corona


“De bouw- en infrasector wil veilig aan het werk blijven tijdens de coronacrisis. Ik ben de ministers, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en lagere overheden erkentelijk dat zij er alles aan  doen om werkzaamheden op verantwoorde wijze door te laten gaan. De sector die van vitaal belang is voor de Nederlandse economie moet daarom zoveel als mogelijk overeind gehouden worden.”

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Bouwend Nederland