Coronacrisis

Standpunten en lobbyacties

Binnenhof Den Haag

De kabinetsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, kunnen op de steun van Bouwend Nederland rekenen. Vanaf maart voert Bouwend Nederland intensief lobby op allerlei bestuurlijke en politieke niveaus, en in overleg met alle voor de bouw en infra relevante opdrachtgevers. Ons doel is om de effecten van de coronacrisis op de bouw- en infrasector tot een minimum te beperken. Concreet is de inzet van Bouwend Nederland gericht op de continuïteit van het werk.

Bekijk in onderstaande video hoe we dit de afgelopen maanden aangepakt hebben:

Voor de langere termijn heeft Bouwend Nederland een voorstel voor een steunpakket. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een handelingskader voor contracten,
  • een handelingskader rond betalingen en liquiditeit,
  • een investerings- en maatregelenpakket en
  • maatregelen voor het behoud van vakkrachten.

“We hebben behoefte aan een Deltaplan voor de Nederlandse economie. Een plan met gerichte investeringen in belangrijke ambities van het kabinet op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid. Deze gelden kunnen zorgen voor tienduizenden extra huizen, verduurzaming van de woningvoorraad en de infrastructuur die daarbij hoort. Grote publieke opdrachtgevers kunnen hierin het voortouw nemen. Daarnaast zijn maatregelen om private investeringen aantrekkelijk te maken mogelijk. Het herstel van investeringen, publiek en privaat, zal de Nederlandse economie het snelst uit het dal trekken.” - Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland

 

Bedrijfsvoering

Bouwend Nederland zet zich iedere dag in om haar lidbedrijven zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen, met lobbyacties maar ook met praktische informatie voor de bedrijfsvoering.

Naar de praktijkinformatie