Steunmaatregelen

Coronacrisis: standpunten en lobbyacties

Bouwhelm met bouwplaats als achtergrond

Onze inzet is erop gericht om de steunmaatregelen voor ondernemers waar mogelijk sectorspecifiek te maken, zodat ze door een zo breed mogelijk deel van onze achterban gebruikt kunnen worden.

Inzet

Concreet is onze inzet gericht op de onderstaande punten:

 • Het handhaven van de 1,5 meter afstand bij vervoer naar en van bouwplaats;
 • Verruiming van de BMKB-regeling;
 • Verruiming van de GO-regeling;
 • Sectorspecifiek maken van de NOW-regeling. 

Acties

Hieronder een aantal voorbeelden van acties die Bouwend Nederland heeft ondernomen.

 • Maxime Verhagen heeft overleg gehad met minister Koolmees en gevraagd of de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aangepast kan worden om de toegankelijkheid voor getroffen bedrijven te vergroten. Voor een tegemoetkoming in loonkosten is namelijk een verwacht omzetverlies van minimaal 20% vereist. Voor bedrijven die niet gesplitst zijn in verschillende werkmaatschappijen is de verwachting dat deze maatregel op korte termijn niet helpt.
 • In een gesprek met minister Van Nieuwenhuizen heeft Bouwend Nederland ook gepleit om ook de infrawerken zo veel mogelijk door te laten gaan en projecten naar voren te halen. Daarnaast heeft Bouwend Nederland gevraagd om vergunningen te blijven en afgeven betaaltermijnen te verkorten. Ook heeft Maxime Verhagen gevraagd om de lijst met vitale sectoren uit te breiden, zodat werknemers van leden die werken voor deze vitale sectoren (zoals in onderhouden van wegen en ondergrondse netwerken) gaan vallen onder de regeling voor kinderopvang etc. Bouwend Nederland heeft wekelijks ministerieel overleg ingepland om knelpunten en voortgang te bespreken.
 • Het protocol Samen verder doorwerken, één van de resultaten van het overleg tussen minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen met Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen en Doekle Terpstra (voorzitter van Techniek Nederland). Doel van dit overleg was om duidelijke afspraken te maken om er voor te zorgen dat de sector, zoveel als mogelijk, veilig kan blijven doorwerken. De bouw- en technieksector is immers een essentiële motor voor de Nederlandse economie.
 • Bouwend Nederland heeft het kabinet middels een brief opgeroepen tot een aantal sectorspecifieke aanpassingen op de maatregelen die genomen zijn om banen en inkomens te beschermen in deze coronacrisis. Bedrijven in de bouw- en infrasector proberen met inachtneming van de RIVM-richtlijnen zoveel mogelijk door te werken waarbij veiligheid en gezondheid van opdrachtgevers, omwonenden en medewerkers op plaats 1, 2 en 3 staan. Om dat mogelijk te maken, heeft de vereniging de voorstellen tot aanpassingen gedaan.
 • Pleidooi voor verruiming van de maatregel deblokkeren G-rekening.
 • Bouwend Nederland heeft in gesprekken minister van EZK op uitbreiding van de overheidsmaatregelen aangedrongen. Het gaat om onder andere een verlaging van de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en een verhoging van het garantiebudget van de BMKB regeling

Resultaten

Hieronder een aantal lobbyresultaten die - al dan niet samen met andere brancheverenigingen - zijn bereikt met de ondernomen acties.

 • Protocol Samen veilig doorwerkenHet protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Dit is belangrijk voor bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken. Dat zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid.
 • Uitbreiding van de overheidsmaatregelen ter ondersteuning van ondernemers. Het gaat om onder andere een verlaging van de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en een verhoging van het garantiebudget van de BMKB regeling. Tevens is de toegankelijkheid van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) vergroot, doordat onder meer het maximale garantiepercentage van de GO-regeling is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% het MKB. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro.
 • Voor concerns met meerdere werkmaatschappijen bood de NOW-regeling geen uitkomst wanneer 1 of meerdere werkmaatschappijen een omzetverlies kennen van meer dan 20% maar het concern als geheel minder dan 20% omzet verlies heeft. Het was dan niet mogelijk om voor de werkmaatschappijen met een omzetverlies van meer dan 20% een beroep te doen op NOW-regeling. Mede op aandringen van Bouwend Nederland is hierin verandering gekomen.
 • Staatssecretaris van Veldhoven (IenW) heeft met de minister van SZW afgesproken, dat de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) niet alleen geldt voor omzetschade door corona, maar ook voor andere oorzaken waardoor omzetverlies kan optreden zoals PFAS en stikstof. De NOW is in de plaats gekomen van de regeling Werktijdverkorting, die is ingetrokken. Voorwaarde voor de NOW is dat de werkgever het loon doorbetaalt.

Ledenondersteuning

 

Bedrijfsvoering

Bouwend Nederland zet zich iedere dag in om haar lidbedrijven zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen, met lobbyacties maar ook met praktische informatie voor de bedrijfsvoering.

Naar de praktijkinformatie