Koninklijke Bouwend Nederland onderschrijft de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Het akkoord bevat echter veel procesafspraken. Wij vinden het belangrijk dat de voorwaarden worden geregeld waarmee partijen die aan de lat staan de opgave ook kunnen realiseren. Om nog verder te kunnen innoveren en investeren hebben bouwbedrijven zicht nodig op opschaling en een continue vraag van opdrachtgevers.

Bouwend Nederland is helder over de randvoorwaarden waaronder bouwers mogelijk tot kostenreducties kunnen komen en de uitvoering van de energietransitie op tijd kunnen realiseren.

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland

Waarom vinden we dat?

Om de opwarming van de aarde te beperken moeten tot 2050 ongeveer 7,5 miljoen woningen en half miljoen utiliteitsgebouwen worden verduurzaamd. Bij de uitvoering van deze energietransitie speelt de bouwsector een cruciale rol. Om deze enorme opgave op tijd te kunnen realiseren, is het belangrijk dat voor hen de juiste condities worden geschapen.

Waar zetten wij op in?

1. Juiste condities scheppen
In de uitvoering is het belangrijk dat de condities voor handelen geregeld worden voor partijen die aan de lat staan. Om nog verder te kunnen innoveren en investeren hebben bouwbedrijven zicht nodig op een opschaling en continue vraag van opdrachtgevers.

2. Doorrekening Planbureau voor de Leefomgeving
Het akkoord gaat er vanuit dat opschaling ervoor zorgt dat marktpartijen fors goedkoper kunnen leveren. De politiek rekent zich rijk met kostenreducties tot wel 45%! Het Economisch Instituut voor de Bouw bevestigt in een onderzoek dat deze bovengrens niet realistisch is, en dat het Planbureau voor de Leefomgeving conflicterende uitgangspunten hanteert. Bouwend Nederland hoopt dat het onderzoek aanleiding geeft om de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving te herzien. Bij de verdere uitwerking moeten we uitgaan van realistische cijfers. Anders worden we ingehaald door de realiteit.