Over ons Vakgroep GLAS

Glazen kantoorgebouw

Bouwend Nederland Vakgroep GLAS maakt zich als werkgeversvereniging sterk voor de collectieve belangen van haar leden op sociaal en technisch gebied. Daarnaast voorziet zij hen van een verscheidenheid aan informatie, diensten en voordelen.

Missie, visie en strategie

Vakgroep GLAS verenigt en ondersteunt bedrijven die vlakglas produceren, verhandelen, bewerken, plaatsen of monteren.

 • “Vakgroep GLAS verenigt”: Vakgroep GLAS geeft bedrijven een platform om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen, elkaar te versterken, ideeën op te doen (met in acht name van de gouvernance code)
 • “Vakgroep GLAS ondersteunt”: alle activiteiten die wij ontwikkelen en ontplooien zijn slechts bedoeld ter ondersteuning van haar leden (individueel of gezamenlijk) in de breedste zin des woords.
 • “Vakgroep GLAS…produceren, verhandelen, bewerken, plaatsen of monteren”: identiteit en toelatingscriterium voor leden gebaseerd op hun activiteiten.

Visie Vakgroep GLAS

 • Is toonaangevend in de vlakglasbranche en voor alle met vlakglas verwerkende organisaties
 • Vervult een voortrekkersrol voor haar leden in innovatie en in samenwerking met andere branches
 • Is de aangewezen partij voor promotie en stimulering van het gebruik van het prachtige product vlakglas in onze maatschappij
 • Is een kleine maar slagvaardige organisatie die proactief en betrokken een centrale rol inneemt in alle vlakglasverwerkende branches

Strategie Vakgroep GLAS
Om haar visie te realiseren, bundelt Vakgroep GLAS haar activiteiten in 3 pijlers:

Pijler 1, ledenservice

 • Faciliteren van formeel en informeel contact tussen leden
 • Promotie van het product vlakglas
 • Promotie van de leden naar externe partijen
 • Belangenbehartiging en lobby naar externe partijen
 • Vraagbaak voor en ondersteuning van leden in hun bedrijfsvoering
 • Aanbieden van producten en diensten op basis van synergie in de vereniging

Pijler 2, Sociale zaken

 • CAO
 • Pensioen
 • Opleiding- en ontwikkelingfonds
 • ARBO ondersteuning
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Pijler 3, Techniek

 • Normering en regelgeving
 • Voorlichting
 • Opleiding
 • Vakcertificaat
 • Toetsing en berekening
 • Geschillencommissie

Belangenbehartiging

Doordat het merendeel van de vlakglasbedrijven zich hebben verenigd in de Vakgroep GLAS, dient en fungeert zij als aanspreekpunt en gezicht van de vlakglasbranche. Onze kerntaak is belangenbehartiging voor haar leden. Wij beschikken hiervoor, zowel binnen als buiten de sector, over een breed netwerk van contacten.

Vakgroep GLAS neemt zoveel mogelijk plaats in commissies en overleggen waarin de belangen van haar leden, en de vlakglassector als geheel, aan de orde (kunnen) komen. In deze rol zoekt Vakgroep GLAS actief het gesprek met haar leden, overheden, vakbonden, brancheorganisaties, belangenorganisaties, etc. De belangenbehartiging resulteert, zonder uitputtend te zijn, in onder andere:

 • een collectieve arbeidsovereenkomst
 • een collectief pensioen
 • verbeterde scholingsmogelijkheden
 • normen voor vlakglastoepassingen
 • verbetering van de employability in de vlakglasbranche
 • verbetering van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers in de vlakglasbranche

Wie is Wie

Op basis van de statuten wordt het bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de Vakgroep GLAS. Het bestuur is een afspiegeling van de ondernemingen in de branche, dat wil zeggen dat een gelijk aantal bestuurders uit de "concerns en de "vrije handel" is opgenomen.

BESTUUR VAKGROEP GLAS

 • de heer C.J. Schreuder, AGC Nederland Holding B.V. (voorzitter)
 • de heer S.T. Douma, D&O Bouwglas B.V. (penningmeester)
 • de heer W. van Lindt, Stolker Glas B.V.
 • de heer D. Overduin, LHV Glasgroothandel B.V.
 • mevrouw C. Stekelenburg, Stekelenburg Glas B.V. - secretaris
 • de heer C. Wittekoek, vakgroep secretaris Vakgroep GLAS

Doelstelling: beleidsbepaling en controle met betrekking tot Vereniging .
Vergaderfrequentie: vier maal per jaar.

CAO - COMMISSIE

 • de heer R. Ackerstaff, Service Glasherstel Overgelder B.V.
 • de heer K.J. van den Brink, Scheuten Glas Nederland B.V.
 • mevrouw N. Broekhuizen, Koninklijke Saint-Gobain Glass Nederland N.V.
 • de heer D. Hoffman, Pilkington Nederland B.V.
 • de heer W. van Lindt, Stolker Glas Harmelen BV
 • de heer P. Zock, Glasgroothandel en Glasindustrie van Noordenne B.V.
 • de heer J. Carels, AGC Louvain La Neuve (België)
 • mevrouw H. Anema – de Vries, AGC Oosterwolde B.V.

Doelstelling: Voorbereiding en begeleiding van de CAO onderhandelingen.
Frequentie: ad hoc.

CAO-ONDERHANDELINGSDELEGATIE

 • De heer K.J. van den Brink, Scheuten Glas
 • mevrouw N. Broekhuizen, Koninklijke Saint-Gobain Glass Nederland N.V.
 • de heer C. Wittekoek, vakgroep secretaris Vakgroep GLAS

Doelstelling: Daadwerkelijke uitvoering van de onderhandelingen met de vakbonden.
Frequentie: ad hoc

CERTIFICERINGSCOMMISSIE

 • de heer W. Wiggemansen, Glascentrale Midden Holland B.V.
 • de heer E. Bijl, Glaswacht Zaanstreek B.V.
 • de heer C.M.A. Timmers, Peter Timmers Handelsonderneming B.V.
 • de heer C. Wittekoek, vakgroep secretaris Vakgroep GLAS

TECHNISCHE COMMISSIE GBO

 • de heer T. van der Zwaan, Kenniscentrum Glas (voorzitter)
 • de heer P. van Leeuwen, AGC Flat Glass Nederland B.V.
 • de heer R. Ottens, Koninklijke Saint-Gobain Glass Nederland N.V.
 • de heer R. Geurts, Scheuten Glasgroep B.V.
 • de heer P. van Dijk, Kenniscentrum Glas

Werkgroep Vakgroep GLAS - beglazen

 • de heer T. van der Zwaan, Kenniscentrum Glas (voorzitter)
 • de heer J. Liebeton, AGC Flat Glass Nederland B.V.
 • de heer W. Wiggemansen, Glascentrale Midden Holland B.V.
 • de heer P. van Dijk, Kenniscentrum Glas

Vakgroep Glas-werkgroep brandwerende beglazing

 • de heer P. van Dijk, Kenniscentrum Glas (voorzitter)
 • de heer R. Abrahams: Pilkington Nederland B.V.

NEN-commissie 353005 (Vlakglas) (vertegenwoordigers uit branche)

 • de heer T. van der Zwaan, Kenniscentrum Glas (voorzitter)
 • de heer R. Kruijs, Glas Impex Schiedam B.V.
 • de heer R. Ottens, Koninklijke Saint-Gobain Glass Nederland N.V.
 • de heer R. Geurts, Scheuten Glas B.V .
 • de heer R. Abramans, Pilkington Nederland B.V.
 • de heer P. van Dijk, Kenniscentrum Glas

NEN-CEN TC 127 / werkgroep 8 (vertegenwoordigers uit branche)

 • de heer R. Kruijs, Glasimpex Schiedam B.V.
 • de heer P. van Dijk, Kenniscentrum Glas

NEN-commissie 353084 (Brandveiligheid bouwproducten) (vertegenwoordigers uit branche)

 • de heer P. van Dijk, Kenniscentrum Glas

NEN-commissie 353642 (Inbraakwerendheid) (vertegenwoordigers uit branche)

 • de heer P. van Dijk, Kenniscentrum Glas

Kiwa - College van Deskundigen Gevel (vertegenwoordigers uit branche)

 • de heer T. van der Zwaan, Kenniscentrum Glas

SKG – College van Deskundigen (vertegenwoordigers uit branche)

 • de heer P. van Leeuwen, AGC Flat Glass Nederland B.V.
 • de heer P. van Dijk, Kenniscentrum Glas

BESTUUR STOOV (paritair)

 • de heer A. Gunduz, FNV Bondgenoten
 • de heer W.F.R. Heins, CNV Vakmensen
 • de heer C. Wittekoek, Bouwend Nederland Vakgroep GBO

Vrgaderfrequentie: vier maal per jaar.

PR-COMMISSIE

 • de heer M. Donkers, AGC Flat Glass Nederland B.V. (voorzitter)
 • de heer R. Abrahams, Pilkington Nederland B.V.
 • de heer S. van Gerven, Pyroguard
 • mevrouw A. de Groot, Muyen Constructiebedrijf
 • de heer M. Heijman, Scheuten Glas B.V.
 • de heer M. Hohman, G-Fitting
 • de heer R. Kroos, Koninklijke Saint-Gobain Glass Nederland N.V.
 • de heer G. Leijtens, Vetrotech Saint-Gobain Glass Nederland N.V.
 • de heer S. Malyar, Q-Railing
 • de heer R. Nissink, Nissink Glas
 • mevrouw I. Taal, Bouwend Nederland Vakgroep GLAS
 • de heer E. Timmermans, Timmermans Hardglas