Over ons

Glazen kantoorgebouw

Vakgroep GLAS maakt zich sterk voor de collectieve belangen van haar leden op sociaal en technisch gebied. Daarnaast voorziet zij hen van een verscheidenheid aan informatie, diensten en voordelen.

Missie, visie en strategie

Vakgroep GLAS verenigt en ondersteunt bedrijven die vlakglas produceren, verhandelen, bewerken, plaatsen of monteren.

 • We geven bedrijven een platform om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen, elkaar te versterken, ideeën op te doen (met in acht name van de gouvernance code)
 • Daarnaast ondersteunen we onze leden. Alle activiteiten die wij ontwikkelen en ontplooien zijn slechts bedoeld ter ondersteuning van haar leden (individueel of gezamenlijk) in de breedste zin des woords.
 • We bewaken de identiteit en toelatingscriterium voor leden gebaseerd op hun activiteiten.

Visie 

De vakgroep is toonaangevend in de vlakglasbranche en voor alle met vlakglas verwerkende organisaties en vervult daarmee een voortrekkersrol voor haar leden in innovatie en in samenwerking met andere branches. We zijn dan ook de aangewezen partij voor promotie en stimulering van het gebruik van het prachtige product vlakglas in onze maatschappij. Als vakgroep zijn we een kleine, maar slagvaardige organisatie die proactief en betrokken een centrale rol inneemt in alle vlakglasverwerkende branches.

Strategie Vakgroep GLAS
Om haar visie te realiseren, bundelt Vakgroep GLAS haar activiteiten in 3 pijlers:

Pijler 1: ledenservice

 • Faciliteren van formeel en informeel contact tussen leden
 • Promotie van het product vlakglas
 • Promotie van de leden naar externe partijen
 • Belangenbehartiging en lobby naar externe partijen
 • Vraagbaak voor en ondersteuning van leden in hun bedrijfsvoering
 • Aanbieden van producten en diensten op basis van synergie in de vereniging

Pijler 2: sociale zaken

 • Cao
 • Pensioen
 • Opleiding- en ontwikkelingsfonds
 • Arbo-ondersteuning
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Pijler 3: techniek

 • Normering en regelgeving
 • Voorlichting
 • Opleiding
 • Vakcertificaat
 • Toetsing en berekening
 • Geschillencommissie

Belangenbehartiging

Doordat het merendeel van de vlakglasbedrijven zich hebben verenigd in de Vakgroep GLAS, dient en fungeert zij als aanspreekpunt en gezicht van de vlakglasbranche. Onze kerntaak is belangenbehartiging voor haar leden. Wij beschikken hiervoor, zowel binnen als buiten de sector, over een breed netwerk van contacten.

Vakgroep GLAS neemt zoveel mogelijk plaats in commissies en overleggen waarin de belangen van haar leden, en de vlakglassector als geheel, aan de orde (kunnen) komen. In deze rol zoekt Vakgroep GLAS actief het gesprek met haar leden, overheden, vakbonden, brancheorganisaties, belangenorganisaties, etc. De belangenbehartiging resulteert, zonder uitputtend te zijn, in onder andere:

 • een collectieve arbeidsovereenkomst
 • een collectief pensioen
 • verbeterde scholingsmogelijkheden
 • normen voor vlakglastoepassingen
 • verbetering van de employability in de vlakglasbranche
 • verbetering van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers in de vlakglasbranche

Wie is wie?

Op basis van de statuten wordt het bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de Vakgroep GLAS. Het bestuur is een afspiegeling van de ondernemingen in de branche, dat wil zeggen dat een gelijk aantal bestuurders uit de 'concerns' en de 'vrije handel' is opgenomen.

BESTUUR VAKGROEP GLAS

 • de heer C.J. Schreuder, AGC Nederland Holding B.V. (voorzitter)
 • de heer S.T. Douma, D&O Bouwglas B.V. (penningmeester)
 • de heer W. van Lindt, Stolker Glas B.V.
 • de heer K.J. van den Brink, Scheuten Nederlan db.v.
 • de heer R. Hooghoed, Global Glass Group BV
 • de heer D. Overduin, LHV Glasgroothandel B.V.
 • mevrouw M. Snepvangers, Snepvangers Glasservice B.V.
 • de heer C. Wittekoek, vakgroep secretaris Vakgroep GLAS

Doelstelling: beleidsbepaling en controle met betrekking tot Vereniging.
Vergaderfrequentie: vier maal per jaar.

CAO-COMMISSIE

 • de heer R. Ackerstaff, Service Glasherstel Overgelder B.V.
 • de heer K.J. van den Brink, Scheuten Glas Nederland B.V.
 • de heer D. Coenen, Vandaglas B.V.
 • mevrouw Linda Dominicus, Stolker Glas Harmelen BV
 • de heer P. Zock, Glasgroothandel en Glasindustrie van Noordenne B.V.
 • de heer J. Carels, AGC Glass Europe NV
 • mevrouw E. Weerkamp - AGC Nederland B.V.

Doelstelling: Voorbereiding en begeleiding van de CAO onderhandelingen.
Frequentie: ad hoc.

CAO-ONDERHANDELINGSDELEGATIE

 • de heer K.J. van den Brink, Scheuten Glas Nederland B.V.
 • de heer J. Carels, AGC Glass Europe NV
 • de heer C. Wittekoek, vakgroep secretaris Vakgroep GLAS

Doelstelling: Daadwerkelijke uitvoering van de onderhandelingen met de vakbonden.
Frequentie: ad hoc

KEURMERKCOMMISSIE

 • de heer W. Wiggemansen, Glascentrale Midden Holland B.V.
 • de heer E. Bijl, Glaswacht Zaanstreek B.V.
 • de heer C.M.A. Timmers, Timmers B.V.
 • de heer C. Wittekoek, vakgroepsecretaris Vakgroep GLAS
 • de heer R. Ackerstaff, Service Glasherstel Overgelder B.V.

TECHNISCHE COMMISSIE VAKGROEP GLAS

 • de heer R. van Leeuwen, Kenniscentrum Glas (voorzitter)
 • de heer M. Spijker, AGC Glas Nederland B.V.
 • de heer R. Ottens, Vandaglas B.V.
 • de heer R. Geurts, Scheuten Glasgroep B.V.
 • de heer P. van Dijk, Kenniscentrum Glas
 • de heer J. Joosten, Kenniscentrum Glas

Brancheoverleg NPR 3577

 • de heer R. van Leeuwen, Kenniscentrum Glas (voorzitter)
 • de heer W. Wiggemansen, Glascentrale Midden Holland B.V.
 • de heer R. Geurts, Scheuten Glas B.V.
 • de heer M. Spijker, AGC Glas Nederland B.V.

Vakgroep Glas-werkgroep brandwerende beglazing

 • de heer J. Joosten, Kenniscentrum Glas (voorzitter)

NEN-commissie 353005 (Vlakglas) (vertegenwoordigers uit branche)

 • de heer R. van Leeuwen, Kenniscentrum Glas (voorzitter)
 • de heer R. Kruijs, Glas Impex Schiedam B.V.
 • de heer R. Ottens, Vandaglas B.V.
 • de heer R. Geurts, Scheuten Glas B.V.
 • de heer J. Joosten, Kenniscentrum Glas
 • de heer M. Spijker, AGC Glas Nederland B.V.

NEN-CEN TC 127 / werkgroep 8 (vertegenwoordigers uit branche)

 • de heer R. Kruijs, Glasimpex Schiedam B.V.
 • de heer J. Joosten, Kenniscentrum Glas

NEN-commissie 353084 (Brandveiligheid bouwproducten) (vertegenwoordigers uit branche)

 • de heer J. Joosten, Kenniscentrum Glas (voorzitter)
 • de heer S. van Gerven – Pyroguard
 • de heer J. Liebeton – AGC Nederland B.V.
 • de heer R. van der Sterren - Vetrotech

NEN-commissie 353642 (Inbraakwerendheid) (vertegenwoordigers uit branche)

 • de heer P. van Dijk, Kenniscentrum Glas

Kiwa - College van Deskundigen Gevel (vertegenwoordigers uit branche)

 • de heer R. van Leeuwen, Kenniscentrum Glas

SKG – College van Deskundigen (vertegenwoordigers uit branche)

 • de heer P. van Dijk, Kenniscentrum Glas

BESTUUR STOOV (paritair)

 • de heer C. Çoban, FNV
 • de heer K.J. van den Brink, Scheuten Glas Nederland B.V.
 • de heer J. Carels, AGC Nederland B.V.
 • de heer H. Oomkes, CNV

Vergaderfrequentie: vier maal per jaar.

PR-COMMISSIE

 • de heer M. Donkers, AGC Glass Nederland B.V. (voorzitter)
 • de heer S. van Gerven, Pyroguard
 • mevrouw A. de Groot, Muyen Constructiebedrijf
 • de heer M. Hohman, G-Fitting
 • de heer R. Kroos, Vandaglas B.V.
 • de heer S. Malyar, Q-Railing
 • mevrouw C. Schrooten, Pilkington Nederland B.V.
 • de heer R. Nissink, Nissink Glas
 • mevrouw I. Taal, Bouwend Nederland Vakgroep GLAS

Partners

BPFV en STOOV

Pensioenfonds BPFV en de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV) zijn partners van de vakgroep. Op deze pagina lees je meer over BPFV en STOOV.

Kenniscentrum Glas

Kenniscentrum Glas is makelaar in glaskennis en het merkonafhankelijke platform voor de professionele markt. Nadruk ligt daarbij op informatie over normen en richtlijnen, toe te passen soorten glas en productkennis. Dit alles wordt aangeboden aan alle branches en beroepsgroepen die direct of indirect met vlakglas te maken hebben. Dus bijvoorbeeld architecten, aannemers, gevelbouwers, schilder- glaszetters, controlerende instanties etc. Vanzelfsprekend is Kenniscentrum Glas ook leverancier van kennis voor de glasbranche zelf.

Kenniscentrum Glas biedt een breed pakket aan producten en diensten zoals bijvoorbeeld: scholing en training, seminars, workshops, technische documentatie en technisch advies. Ook via de digitale kennisbank wordt informatie aangeboden.

In opdracht van de Vakgroep GLAS verzorgt Kenniscentrum Glas de technische portefeuille. De ontwikkeling van normen en richtlijnen neemt daarin een centrale plaats in. Namens de Vakgroep GLAS is Kenniscentrum Glas dan ook in veel technische commissies en werkgroepen actief.

Je kunt bij Kenniscentrum Glas onder andere terecht voor de volgende zaken

 • Glasadvies of glastechnisch advies
 • Glasdikteberekeningen
 • Technische vragen over glas
 • Scholing over glas
 • Cursussen voor de glaszetter
 • Cursussen voor de glasmonteur
 • Workshops en seminars over glas
 • Documentatie over glas

Vlakglas Recycling Nederland

Vlakglas Recycling Nederland (VRN) is een initiatief van Vakgroep GLAS en de Nederlandse Glas Federatie (NGF) om op een verantwoorde manier vlakglasafval in te zamelen en te recyclen. Vlakglas is de verzamelnaam voor de verschillende soorten glas die gebruikt worden in de woning- of utiliteitsbouw. Jaarlijks genereert de woning- en utiliteitsbouw vele duizenden tonnen aan vlakglasafval. De stichting Vlakglas Recycling Nederland zet zich in voor het systematisch verzamelen en recyclen van dit afval. Door vlakglasafval gescheiden van ander bouwafval te verzamelen en te recyclen wordt het milieu gespaard. Niet alleen wordt er minder afval gestort, er wordt eveneens minder energie verbruikt. De productie van nieuw glas uit glasscherven verbruikt minder energie dan de productie uit de originele grondstoffen zand en soda.

Voor jou als ondernemer

Als ondernemer in de glasbranche heeft u natuurlijk te maken met vlakglasafval. Vlakglas Recycling Nederland biedt hiervoor dé oplossing.

Inzamelpunten
Breng je vlakglasafval naar een inzamelpunt van Vlakglas Recycling Nederland. Veel vlakglasafval? Dat kunt u naar een op- en overslagpunt brengen. Kijk op www.vlakglasrecycling.nl en klik op de optie 'Inzamelpunten'. Er is vast een inzamelpunt bij u in de buurt.

Container
Wil je het vlakglasafval zelf inzamelen? Op uw eigen terrein of bij een renovatieproject op locatie? Dat kan. Op aanvraag levert Vlakglas Recycling Nederland een container, waar je het vlakglasafval in kunt verzamelen. Bel Vlakglas Recycling Nederland voor de mogelijkheden en tarieven via 088 – 567 88 20 of stuur een e-mail.

 • Leden van de vakgroep krijgen 30% korting op de huur van een container bij projecten op andere locaties.
 • Leden van de vakgroep krijgen 100% korting op de huur van een container op eigen locatie.

Schoon vlakglasafval
Vlakglas Recycling Nederland adviseert hoe je op een veilige manier, schoon vlakglasafval in kunt inzamelen. Vlakglas Recycling Nederland zamelt al het vlakglasafval in, om het vervolgens te laten recyclen. Er wordt alleen schoon vlakglasafval geaccepteerd, omdat alleen daarvan nieuw glas gemaakt kan worden. 

Glass for Europe

Glass for Europe is de branchevereniging voor Europese producenten van vlakglas. Glass for Europe heeft vier leden: AGC Glass Europe, de NSG-groep, Saint-Gobain Glass en Sisecam-Trakya Cam en werkt samen met Guardian. In totaal zijn er meer dan 16.000 mensen werkzaam voor deze bedrijven in de Europese Unie. Van de 58 Europese floatovens zijn er 52 in het bezit van deze vijf bedrijven. Gezamenlijk zijn de bedrijven verantwoordelijk voor 90% van de vlakglasproductie in Europa.

Vakgroep GLAS werkt nauw samen met Glass for Europe, met name op het gebied van de nationale en internationale belangenbehartiging van vlakglas en de glasbranche. Glass for Europe beschikt over een uitstekend netwerk in Brussel en de vijf bedrijven beschikken over veel data over vlakglas en de glasbranche in het geheel. Regelmatig worden er interessante rapporten gepubliceerd met daarin de visie van Glass for Europe op Europese regelgeving, glas en duurzaamheid, productregelgeving, normen etc. Download hier de brochure van Glass for Europe en Vakgroep GLAS.