In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WIA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Niet alleen de oudere, maar ook de jongere werknemers profiteren van de reparatie.

Verplichte deelname 

Vanaf 1 april 2021 is deze reparatie ook geregeld voor de glasbedrijven die onder de vlakglas cao vallen. Hiervoor is aansluiting gezocht in de verzamel cao van PAWW. Op 19 februari 2021 is de cao algemeen verbindend verklaard, waardoor deelname verplicht is voor de vlakglasbedrijven. De publicatie vindt u hier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4410. De premie voor 2021 bedraagt 0,4% en komt voor rekening van de werknemer. De werkgever houdt deze premie maandelijks in op het salaris van de werknemer en draagt dit vervolgens af aan PAWW.

Informatie voor werkgevers en werknemers

Voor meer informatie heeft PAWW twee handige folders uitgebracht, voor zowel de werkgever als de werknemer. 

Meer weten?

Op https://spaww.nl/werkgevers/ vindt u meer informatie voor werkgevers en werknemers.