In onderstaand schema kun je zien wanneer welke bijeenkomsten zijn gepland. Dit schema wordt constant bijgewerkt. Heb je input voor onderstaande agenda? Via de pagina Contact of 06-83178572 kan je contact opnemen.

Datum Tijd Bijeenkomst Organisatie door Kosten
5 oktober 2022 15.00-18.00 uur Bestuursvergadering vakgroep   Besloten
10 oktober 2022 13.00-17.00 uur fysiek

De Omgevingswet en de SIKB richtlijnen en protocollen

Lumen te Zwolle

SIKB

Deelname gratis let op kosten bij geen afwezigheid
11 oktober 2022 13.00-17.00 uur fysiek

De Omgevingswet en de SIKB richtlijnen en protocollen

Maaspoort te Den Bosch

SIKB

Deelname gratis let op kosten bij geen afwezigheid
13 oktober 2022 09.00-12.00 uur (lunch en aansluitend bezoek boorlocatie)

Bodemenergie Nederland symposium Aanvullen boorgaten gesloten bodemenergiesystemen

Groningerhaven 7 Nieuwegein

Geen kosten wel aanmelden
31 oktober - 2 november 2022 Hele dag Transform Hackaton, Fort Voordorp Utrecht   Geen kosten wel aanmelden
3 november 2022 Hele dag KAM veiligheidsdag 2022 Workshops en plenaire sessies, definitieve programma volgt Informatie volgt
9 november 2022 15.00-17.00 uur Bestuursvergadering vakgroep   Besloten
10 november 2022 Hele dag SIKB Jaarcongres SIKB Informatie volgt
10 november 2022 Hele dag National Safety at Work Event Locatie Van Nelle Fabriek Rotterdam Voor registratie mogelijk
17 november 2022   Kenniscentrum Riool Renovaties KRR Informatie volgt
18 november 2022 10.30-13.30 uur Ledenvergadering vakgroep n.n.t.b. Informatie volgt
24 november 2022 09.30-17.00 uur Future of Charging Save The Date    
29 november 2022 save the date Proeftuin Slimme Laadpleinen NKL Nederland Informatie volgt
2 december 2022 save the date 10.00-12.00 uur Informatiesessie Omgevingswet en waterschap Rivierenland Tiel  
8 december 2022 10.00-18.00 uur Congresfestival Warmtenetwerk Locatie Midden Nederland Informatie volgt
17 t/m 20 januari 2023 Hele dag InfraTech 2023, nationaal platform voor de infrasector Infratech Informatie volgt
11 & 12 oktober 2023 10.00-18.00 uur NSTT No-Dig-Event Hart van Holland, Nijkerk No-Dig-Event Informatie volgt
april 2023 Save the Date Energy Safety Festival 2023 locatie volgt Aanmelden en bijdrage €150,--