De boor-, kabelleg- en buizenlegbranche en de Vakgroep ONG maken zich samen sterk voor een goede ondergrondse infrastructuur. De Vakgroep ONG behartigt de belangen van de aangesloten leden op verschillende gebieden. Zo heeft de vakgroep overleg met opdrachtgevers en overheden over certificering en vergunningstelsels, betrokkenheid bij discussies over aanbestedingsreglementen, opstellen van algemene voorwaarden of het creëren van nieuwe opleidingsmogelijkheden. Daarnaast kunnen leden gebruik maken van de service binnen Bouwend Nederland, waar zij verplicht lid van zijn. Het gaat dan onder meer om advisering van individuele leden inzake werkgever-/werknemerrelaties, politieke lobby, Europese zaken, etc.

De aangesloten lidbedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het feit dat in vrijwel heel Nederland gas, water, elektriciteit en telefoon is. Hiervoor hebben zij een enorm omvangrijk en fijn vermaasd web van kabels en leidingen in de Nederlandse ondergrond aangelegd. De meer dan 300.000 kilometer gas- en waterleidingen die er in de grond liggen, de miljoenen kilometers telecom- en elektriciteitskabels die zijn aangelegd, de industriële kabels en leidingen, dat alles moet continu in bedrijf zijn én blijven. Het belang van de branche voor het dagelijkse en economische leven in Nederland is daardoor erg groot. 

Bestuur

Het bestuur van de vakgroep bestaat uit de volgende leden:

Harold Lever

Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Voorzitter
E-mail | LinkedIn

Rolf te Velde

Koninklijke BAM groep nv
Bestuurslid
E-mail | LinkedIn

Peter Siers

Siers Leiding Montage Projekten Oldenzaal
Penningmeester
E-mail | LinkedIn

Thijs de Vet

P.J. de Vet & Zonen Mill BV
Bestuurslid
E-mail | LinkedIn

Rik Alsema

Alsema B.V.
Bestuurslid
E-mail | LinkedIn

Guido van Tongeren

Henk van Tongeren Water & Techniek B.V.
Bestuurslid
E-mail | LinkedIn

Erik Prins

Van Voskuilen B.V.
Bestuurslid
E-mail | LinkedIn

Medewerkers

ir. H.M.D. (Harold) Lever
Voorzitter vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
E-mail of bel 06 51074256

J. (Jan) van der Meer
Vakgroepmanager
E-mail of bel 079 3252103 / 06 51106342

a.i. ir. P. (Peter) Blesgraaf
Kwartiermaker ledengroep Warmte & Koude Infrastructuur (WKI)
E-mail of bel 079 3252428 / 06 53406877

ing. Y.M.J.H. (Yvonne) de Rijck
Beleidsadviseur Techniek en Ondergrondse infra
E-mail of bel 079 3252172 / 06 20011463
 
drs. B.N.M. (Bernadette) Maat – de Boer
Beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt 
E-mail of bel 079 3252101 / 06 13807996 

N. (Nikki) Nicolai
Adviseur markt en overheid 
E-mail of bel 079 3252336 / 06 58845279

M.G. (Margot) Zuierveld
Secretariaat bestuurs-/ledenzaken vakgroep
E-mail of bel 079 3252178 / 06 11495454 
 
V.L. (Valérie) van den Broek
Secretariaat CKB & secretariaat vakgroep
E-mail of email het CKB of bel 079 3252179 / 06 83178572
 
J.M. (Joke) Bos
Secretariaat vakgroep
E-mail of bel 079 3252177 / 06 53172260

I. (Ilse) Feijtel
Secretariaat vakgroep
E-mail of bel 079 3252244 / 06 10977307

Ereleden

De ereleden zijn J. Bijker, R.K. Deen, J.M. Feitsma, R. Folders, J.B. Heijnen, G. Meijer, J.J.L.M. de Moel, J.G.M. van der Steen en P.M.T. de Vet.

Relatie Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is eind 2005 ontstaan uit een fusie van Bolegbo-vok en vijf andere organisaties in de bouwnijverheid. Bouwend Nederland behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van ongeveer 4300 kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. De hele bouwsector biedt werk aan 444.000 mensen en levert een toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie van ruim 5% BBP.

Naast het centrale lidmaatschap van Bouwend Nederland kennen de bedrijven ook een regionaal lidmaatschap. Daarnaast kunnen de bedrijven op basis van hun activiteiten ook lid worden van een vakgroep. Vanuit een vakgroep worden de branche- en sectorspecifieke belangen behartigd. Tevens onderneemt een vakgroep op leden gerichte activiteiten om de branche blijvend te ontwikkelen en kunnen leden gebruik maken van dienstverlenende activiteiten in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen.

Handige links

Brancheorganisaties

 • VERAS: Branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven
 • VEWIN: Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland
 • VHG: Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners 
 • VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • VNO-NCW: Verbond van Nederlandse Ondernemingen-Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
 • Waterbouwers: vereniging van Waterbouwers

Werknemersorganisaties

 • CNV Vakmensen: christelijke bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid
 • FNV Bondgenoten: Federatie Nederlandse Vakbeweging
 • FNV Bouw: Federatie Nederlandse Vakbeweging Bouw
 • HZC: Vakvereniging Het Zwarte Corps
 • UNIE: vakbond voor industrie en dienstverlening

Techniek, kwaliteit, arbo en milieu

 • ACM: Autoriteit Consument & Markt
 • Agentschap Telecom
 • BBF: BodemBreedForum
 • BEI/VIAG
 • BIG: Buisleiding Industrie Gilde
 • Bodem+
 • BRO: Basis Registratie Ondergrond
 • CROW: Kennisplatform
 • EIB: Economische Instituut voor de Bouw
 • ElaadNL: Kenis- en innovatiecentrum
 • ECW: Expertise Centrum Warmte
 • GeoBusiness NL: Brancheverenigingvoor bedrijven die werken met geo informatie
 • GC-veiligheid: Governance Code Veiligheid Bouw
 • KIAD: Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater
 • KLIC: Kadaster Kabels en Leidingen Informatie Centrum
 • KLO: Kabel- en LeidingOverleg
 • KWR
 • NEN: Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut
 • NKL Nederland: Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur 
 • NSTT: Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen
 • RvA: Raad voor Accreditatie
 • SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
 • SWN: Stichting Warmtenetwerk
 • Topsector Energie: innovatie voor een duurzame toekomst
 • UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • VeWa

Opleidingen

Certificering in de branche

 • CKB: Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven
 • Aboma: certificeerder CKB schema
 • Bureau Veritas: certificeerder CKB schema
 • Kiwa: certificeerder CKB schema
 • Nedubex: Nederlands-Duitse BouwExport
 • Stipel: Stichting Persoonscertificatie Energietechniek

Combi

Algemene voorwaarden

De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (v/h Bolegbo-vok) heeft voor haar leden 'Algemene Voorwaarden voor Boor- en Bemalingsbedrijven' (gedeponeerd op 9 november 2021) opgesteld. Deze voorwaarden, die met name betrekking hebben op levering van diensten en producten, zijn officieel gedeponeerd en kunnen door de leden naar eigen inzicht worden gebruikt. Daarnaast zijn er op de website van Bouwend Nederland verschillende modellen, modelcontracten en modelovereenkomsten te vinden.