• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Asfaltsector stopt per 2025 met productie wegenbouwasfalt op hoge temperatuur

Asfaltsector stopt per 2025 met productie wegenbouwasfalt op hoge temperatuur

Afbeelding Asfaltsector stopt per 2025 met productie wegenbouwasfalt op hoge temperatuur
dinsdag 6 december 2022

Op de Asfaltdag 2022 is door onze asfaltproducerende leden de doelstelling afgesproken om in 2025 te zullen stoppen met de productie van wegenbouwasfalt boven de 140°C officieel. Door het uitfaseren van de hoge productietemperatuur daalt de emissie van broeikasgassen die ontstaan bij de productie van asfalt.

Dit besluit ligt in lijn met de maatschappelijke doelstelling tot het reduceren van broeikasgassen dat vloeit uit de in 2019 ingestelde Nederlandse klimaatwet. In 2050 dient, in lijn met deze wet, de uitstoot van broeikasgassen met 95% te zijn verminderd in vergelijking met 1990. Het doel voor 2030 is 49% minder uitstoot.

Minder aardgas nodig, daling uitstoot

Ondanks dat de klimaatwet pas sinds 2019 van kracht is, investeert de asfaltsector al langer in het verduurzamen van de asfaltproductie. Een van de aandachtspunten daarin is het verlagen van de productietemperatuur. Nu wordt het merendeel van de asfaltmengsels dat wordt uitgevraagd nog geproduceerd op temperaturen boven de 140°C. Door de investeringen uit voorgaande jaren zijn er tegenwoordig echter in toenemende mate hoogwaardige alternatieve asfaltmengsels op de markt die geproduceerd worden tussen 100°C en 140°C. Bij de productie van deze zogenoemde 'warme' asfaltmengsels is door de verlaagde productietemperatuur minder aardgas nodig. Door minder aardgas bij de productie van asfalt te gebruiken daalt de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van asfalt aanzienlijk.

Investeringen in alternatieven

Deze ontwikkeling en de onderliggende maatschappelijke doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen heeft de leden van de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland doen besluiten om per 2025 geen wegenbouwasfaltmengsels meer te produceren boven de 140°C. Tot 2025 blijft de sector investeren in de ontwikkeling van warme asfaltmengsels, zodat er in 2025 voor elk bestaand wegenbouwasfaltmengsel een hoogwaardig alternatief op de markt is. Omdat er nu al voor sommige asfaltmengsels alternatieven bestaan die worden geproduceerd op een lagere temperatuur, hoef je als opdrachtgever niet te wachten tot 2025.

Wachten tot 2025?

Als opdrachtgever hoef je echter niet te wachten tot 2025. Door vandaag al de reeds bestaande warme asfaltmengsels uit te vragen draag je als opdrachtgever bij aan de maatschappelijke klimaatdoelen in het verlagen van de CO2-uitstoot en ondersteun je de doorontwikkeling van warme asfaltmengsels.

Yannick Bos adviseur markt & overheid regio-noord