De basis voor goed vakmanschap wordt gelegd in de opleiding. Het onderhouden en het uitbouwen van vakmanschap kan plaatsvinden door ervaring op te doen in de praktijk. Een tweede belangrijke voorwaarde is echter bij- en nascholing. Het opleiden van je medewerkers is nuttig en wettelijk verplicht. De werkgever moet medewerkers in staat stellen opleidingen te volgen om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

Opleiden en Ontwikkeling

Daarnaast moet de werkgever hen ook opleiden voor een andere functie binnen het bedrijf wanneer de functie van de medewerker komt te vervallen of hij deze om een andere reden niet meer kan vervullen. Dit volgt uit artikel 7:611b BW dat is ingevoerd in het kader van de Wet Werk en Zekerheid. Het is van belang ten aanzien van de opleidingen die je aanbiedt en die gevolgd worden, een goede administratie bij te houden. Meer informatie over praktische zaken over het opleiding van werknemers kan je in het submenu hiernaast vinden. 

Meer weten?

Wil je de personeels- en organisatiezaken goed op orde hebben? Dan is dit de training voor jou!

Training Verbeter je P&O

Cao Bouw & Infra

Ook in de cao Bouw & Infra is er veel aandacht voor opleiding en ontwikkeling van werknemers. De bepalingen hierover vind je o.a. in hoofdstuk 7 van de cao.