Een stage laat een scholier of student kennismaken met het beroep waarvoor hij een opleiding volgt. Kenmerkend voor een stage is dat de leeractiviteiten centraal staan. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een stageplek aan te bieden omdat dit tijdelijk een goedkope arbeidskracht oplevert.

Werkingssfeer stageregeling Bouw & Infra

Als stagiairs, waarop de Stageregeling voor de Bouw van toepassing is, worden beschouwd studerenden die binnen het kader van een stageregeling een periode van praktisch werken doorbrengen in de bouwnijverheid (ontwerp, toezicht, uitvoering, beheer & onderhoud) aan van de volgende onderwijsinstellingen: Technische Universiteit; Technische Hogescholen, Regionale Opleidingencentra (BOLĀ  t/m BOL4) en buitenlandse studenten die in Nederland een stage volgen.

Uitzondering: bouwplaats- en infra-assistent

Niet onder werkingssfeer van deze Stageregeling vallen de Bouwplaats- en Infra-assistent (Voor deze BOL1 en BBL1 opleiding bestaat een aparte regeling; VMBO leerwerktrajecten; vakantiewerk; stages van studenten aan Nederlandse onderwijsinstellingen die in het buitenland een stage volgen.)

Download hier de Regeling voor de opleiding bouwplaats- en infra-assistent