Energiezuinig ondernemen

Geen onderneming kan zonder energie. Energie is een flinke kostenpost, terwijl we juist op de kosten moet letten. Een goede reden om kritisch naar het energieverbruik te kijken. Individuele ondernemers kunnen gemiddeld 10 tot 15% van hun energiekosten besparen zonder daarvoor veel moeite te hoeven doen. Voor een gemiddelde MKB-onderneming praat je dan al gauw over een besparing van 1.500 tot 2.000 euro per jaar. Er zijn nog meer redenen voor u om werk te maken van energie. Energiebesparing zorgt voor een prettiger werkomgeving, betere werkprestaties en heeft een positieve invloed op uw bedrijfsimago.

Energiezonderzoek

Wanneer u een energieonderzoek wilt laten uitvoeren kan het Energiecentrum MKB optreden als intermediair. Energiecentrum heeft een groot netwerk waarmee altijd een juiste partner gevonden kan worden voor uw specifieke vraag. Deze adviseur bekijkt tijdens een bedrijfsbezoek samen met u welke kansrijke besparingen er zijn en legt deze vast in een praktisch rapport, met daarin per maatregel de besparingspercentages, terugverdientijden en subsidiemogelijkheden.

Veel ondernemers waarderen deze hulp. Zij hebben vaak weinig tijd en kennis van de materie en om echt aan de slag te gaan met energiebesparing. De adviseur wijst vaak op dingen die een ondernemer niet weet of ziet. De besparingen zitten vaak in kleine hoekjes maar kunnen groot zijn.

Opzet energieonderzoek
Tijdens een bedrijfsbezoek wordt gezamenlijk met u naar de belangrijkste besparingskansen in het gebouw, de gebouwgebonden installaties zoals verlichting en verwarming en de ondersteunende processen zoals perslucht en productkoeling gekeken. Daarnaast wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor duurzame energieopwekking. Een leerzaam bezoek blijkt uit de praktijk.

Praktisch adviesrapport
Na afloop krijgt u een adviesrapport. U ziet in één oogopslag of uw energieverbruik afwijkt van dat van branchegenoten en wat voor u, gezien de investeringen, de meest interessante besparingsopties zijn. Ook vermelden we de eventuele subsidies zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de MIA/Vamil-regeling).

Voor kleine tot middelgrote mkb-bedrijven
Het Energieonderzoek is specifiek ontwikkeld voor het mkb en is uiterst toepasbaar voor veel mkb-sectoren. Zo zijn er branchespecifieke kengetallen en ontwikkelingen in verwerkt waardoor u branchespecifieke informatie over uw energieverbruik krijgt. De kosten van het energieonderzoek zijn sterk afhankelijk van uw wensen, de groote van uw bedrijf en de eisen die gesteld worden door de overheid. Een onderzoek kan worden aangeboden vanaf 550 euro excl. BTW.

Eisen overheid
Met dit rapport kunt u bij een eventueel contact met uw gemeente aantonen dat u serieus werk maakt van energiebesparing en daarmee discussies voorkomen. Wanneer u jaarlijks meer dan 50.000 kWh verbruikt en/of 25.000 m3, gas, dan verplicht het Activiteitenbesluit u immers alle energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen 5 jaar kunt terugverdienen. Mocht een handhavende instantie een maatwerkonderzoek of een energieonderzoek volgens E16 of BRL9500 van u verlangen, dan is het verstandig eerst met deze instantie af te stemmen of ons Energieonderzoek toereikend is.

Nieuwbouw en renovatie
Nieuwbouw is het moment om met energiebesparing bezig te zijn. Door direct rekening te houden met energiebesparing bij de ontwikkeling van het gebouw, kunt u uw energierekening zo laag mogelijk houden en verhoogt u het (werk)comfort.  Renoveren is ook een goed moment om aan energiebesparing te denken. Door bij de renovatie van uw kantoor of bedrijfspand rekening te houden met energiebesparing, kunt u na de renovatie direct kosten besparen op uw energierekening. Het loont dus om bij renoveren aan energiebesparing te denken! Op de website van het Energiecentrum vindt u meer informatie over energieonderzoeken.

Factuurcontrole

Veel energiefacturen bevatten fouten. Met name bij grootverbruikers, die elke maand een energierekening krijgen. Bij hen kwam een foutpercentage van maar liefst 15% naar voren. Voor kleinverbruikers ligt het percentage fouten gemiddeld genomen op 10%. Laat uw energierekening dus controleren door een goede adviseur om zo kosten te besparen.

Bespaar op verlichting

Verlichting verbruikt veel energie. Ook in een productiebedrijf of glashal. Hierop kan flink bespaard worden door de juiste maatregelen te nemen.

Maatregelen met een beperkte terugverdientijd
Hieronder zijn diverse maatregelen genoemd welke met beperkte aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Voorbeelden zijn het plaatsen van bewegingsmelders en het plegen van goed onderhoud. Verder zijn er een aantal maatregelen genoemd die meer ingrijpend zijn. De besparingen zijn dan ook een stuk forser.

 • Plaats bewegingssensoren
 • Zorg voor goed onderhoud
 • Pas hoogfrequente tl-verlichting toe
 • Dim de hoogfrequente tl-verlichting met daglichtsensoren
 • Pas energiezuinige buitenverlichting toe
 • Zet verlichting op meerdere groepen

Maatregelen met een langere terugverdientijd
Duurzaam omgaan met verlichting levert vooral op de lange termijn veel op. Voor onderstaande maatregelen zijn vaak bouwkundige aanpassen noodzakelijk of de gehele installatie moet vervangen worden. In beide gevallen betekent dit hogere kosten, de besparingen zijn daar echter ook naar.

 • Laat daglicht toe via het dak
 • Gebruik led voor reclameverlichting

Verbouwen of verhuizen? Laat een verlichtingsplan opstellen. Bekijk hieronder een film over het bezuinigen op verlichting, maar ook perslucht en de verwarming.

Bespaar op koeling en ventilatie

Ventilatie en koeling in gebouwen zorgen voor een goede luchtkwaliteit en comfort maar kosten veel energie. Koelen met buitenlucht of opwarmen met binnenlucht zijn goede, energiezuinige alternatieven voor de traditionele airco en ventilatie. Maar ook simpele maatregelen als kieren dichten of warmteoverlast tegengaan in gekoelde ruimtes hebben direct effect. Immers alle beetjes helpen als het om uw bedrijf en het milieu gaat.

Maatregelen met een beperkte terugverdientijd
Bij ventilatie en ruimtekoeling liggen verspilling op de loer. Met het nemen van simpele maatregelen als kieren dichten en warmte in gekoelde ruimten afvoeren valt veel kostbare energie te besparen.

 • Zet ventilatie uit buiten werktijden
 • Dicht kieren bij deuren en ramen
 • Koel ruimten met koude buitenlucht (vrije koeling)
 • Schakel de pomp van het gekoeld watercircuit
 • Voorkom extra koeling door afzuiging overtollige warmte

Maatregelen met een langere terugverdientijd
Duurzame innovatieve technieken als warmteterugwinning en warmte- en koudeopslag zijn goede, lucratieve investeringen bij renovatie of nieuwbouw. Goed voor het milieu en het bedrijf.

 • Plaats zonwering voor gekoelde ruimten
 • Pas warmte- en/of koudeopslag toe in de bodem
 • Installeer warmteterugwinning uit ventilatielucht
 • Plaats warmtepomp voor ventilatie vochtige ruimten

Bespaar op perslucht

Perslucht is een pittige energieverbruiker. Het voorkomen van lekkages en onnodig verbruik is dan ook een belangrijke eerste stap.

Maatregelen met een beperkte terugverdientijd
Ga lekkages en onnodig gebruik tegen. Voorkom een nog lager rendement.

 • Zet perslucht uit buiten gebruikstijd
 • Detecteer en verhelp persluchtlekkages

Maatregelen met een langere terugverdientijd
Duurzaam investeren in (nieuwe) elektrische technieken levert vooral op de lange termijn veel op. Perslucht materiaal kan steeds vaker vervangen worden door elektrisch materiaal. Hiermee wordt een grote rendementsslag mee gerealiseerd.

 

 • Vervang pneumatische apparaten door elektrische
 • Pas frequentieregeling toe bij een compressor

Bijk hieronder een film met praktische bespaartips