Infraplatform Randstad Noord

Verkeer

Het Infraplatform Regio Randstad Noord is opgericht voor en door leden van Bouwend Nederland Regio Randstad Noord die actief zijn in de GWW. Het Infraplatform RRN verenigt, verbindt en ondersteunt Infra leden in de provincies Noord-Holland en Utrecht. Om dit goed vorm te geven, organiseert het Infraplatform een aantal technische excursies, gekoppeld aan actuele thema’s binnen de GWW. Daarnaast worden in het kader van de Marktvisie twee Marktdagen gehouden. Dit om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in Noord-Holland en Utrecht te bevorderen. Verder wordt vanuit het Infraplatform RRN de lokale/regionale belangenbehartiging georganiseerd.