Infraplatform Zuid

Brug in Nijmegen

Meer informatie of contact met de bestuursleden van de Infra Platforms via: 

Bouwend Nederland regio Zuid, regiozuid@bouwendnederland.nl of

telefoonnummer 013 - 535 05 10