Bouwen in aardbevingsgebied

Sander Wubbolts

regiomanager regio noord
Afbeelding Bouwen in aardbevingsgebied

De bouwsector staat klaar voor het herstellen en versterken van Groningse gebouwen die zijn getroffen door aardbevingen. Bouwend Nederland biedt een wegwijzer voor de markt voor herstel- en versterkingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied. Bouwend Nederland zet zich binnen het aardbevingsdossier in voor de belangen van bouw- en infrabedrijven en biedt operationele ondersteuning aan de leden.

Het aardbevingsdossier is (letterlijk) constant in beweging. Wij spannen ons in om deze wegwijzer doorlopend aan te passen aan de actualiteit. Suggesties of aanvullingen horen we graag. Ook met specifieke vragen kan men terecht bij regionoord@bouwendnederland.nl. De teksten op deze dossierpagina's zijn tot stand gekomen mede dankzij de inzet van de Hanzehogeschool Groningen en een mkb Sia-RAAK subsidie.