Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Alternatieven voor aardgas. Zeer energiezuinige nieuwbouw zonder aardgas

Nederland is in de afgelopen jaren verknocht geraakt aan aardgas. Nu breekt er een periode aan waarin we er afscheid van nemen. De winning in Groningen is niet langer verantwoord en het gebruik van aardgas is strijdig met klimaatdoelstellingen. Binnen afzienbare termijn is het aardgastijdperk voorbij.

Netwerkbedrijven zijn binnenkort niet meer verplicht om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het aardgasnet. Gemeenten krijgen dan de mogelijkheid om zelf keuzes te maken in de energie-infrastructuur: een warmtenet, groen gas of alleen elektriciteit. Eén ding is zeker: aardgas komt er op de meeste nieuwbouwlocaties niet meer aan te pas.

download